Järjestö

Toimintaa jo 70 vuotta

Yhdistys on perustettu 17.6.1945 Loimaan Sosialistinen kunnallisjärjestö nimisenä.

Vasemmistoliiton perustamisen jälkeen 19.2.1992 yhdistyksen nimi muutettiin Vasemmistoliiton Loimaan kunnallisjärjestöksi.

Yhdistyksen tehtävät

Yhdistyksen toimintaan kuuluu mm. nimetä Vasemmistoliiton Loimaan kaupungin kuntavaaliehdokkaat ja valita jäsenet kaupungin ja muihin luottamuselimiin.
Yhdistys hoitaa myöskin valtakunnallisten vaalien kampanjoinnin Vasemmistoliiton osalta.

Toimintaa ja tilaisuuksia

Yhdistys järjestää vappuna juhlat Loimaan torilla ja käy vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkeillä. Lisäksi järjestetään työväenlaulutilaisuuksia, juttutupia sekä muuta virkistystoimintaa.

Kunnallisjärjestö omistaa työväentalon.

Kunnallistoimikunta

Yhdistyksen toimintaa johtaa kevätkokouksessa valittu kunnallistoimikunta, johon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Kuvassa kunnallistoimikunta 6.1.2013.