Järjestö

Toimintaa jo yli 70 vuotta

Yhdistys on perustettu 17.6.1945 Loimaan Sosialistinen kunnallisjärjestö nimisenä.

Vasemmistoliiton perustamisen jälkeen 19.2.1992 yhdistyksen nimi muutettiin Vasemmistoliiton Loimaan kunnallisjärjestöksi ja 31.10.2023 Loimaan Vasemmistoliitto Ry:ksi.

Yhdistyksen tehtävät

Yhdistyksen toimintaan kuuluu mm. nimetä Vasemmistoliiton Loimaan kaupungin kuntavaaliehdokkaat ja valita jäsenet kaupungin ja muihin luottamuselimiin.
Yhdistys hoitaa myöskin valtakunnallisten vaalien kampanjoinnin Vasemmistoliiton osalta.

Toimintaa ja tilaisuuksia

Yhdistys järjestää vappuna juhlat Loimaan torilla ja käy vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkeillä. Lisäksi järjestetään työväenlaulutilaisuuksia, juttutupia sekä muuta virkistystoimintaa.

Yhdistys omistaa Loimaan työväentalon.

Johtokunta

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 2-10 varsinaista jäsentä ja 1-4 varajäsentä.

 

Vuoden 2024 johtokuntaan on valittu:

Simo Jalovaara, puheenjohtaja puh. 040 566 2147, simo.jalovaara(at)gmail.com

Riina Heinonen, varapuheenjohtaja puh. 0400 437921, riina_heinonen(at)hotmail.com

Maarit Koivisto, sihteeri puh. 040 776 7837, maarit.koivisto(at)loimaa.fi

Raimo Kuusisto, taloudenhoitaja puh.  040 098 1586, raimo.kuusisto3(at)outlook.com

Anneli Tiainen, jäsen

Mika Helin, jäsen

Eeva Anttila, jäsen

Eila Kolu, jäsen

Voitto Järvenpää, varajäsen