Kunnallispolitiikka

Loimaan Vasemmistoliitto edistää yhdenvertaisuutta


Loimaan Vasemmistoliitto toimii aktiivisesti kunnnallispolitiikassa. Toiminnan periaatteena on yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus.

Kunnallisjärjestö asettaa Vasemmistoliittoa edustavat ehdokkaat kuntavaaleihin. Valituiksi tulleet luottamushenkilöt toimivat kunnallisissa toimielimissä puolueen periaatteiden mukaan. Vasemmistoliittoa edustaa tällä hetkellä seitsemän valtuutettua Loimaan kaupunginvaltuustossa.

Tavoitteemme on edistää kaikkien loimaalaisten yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia.

Lue lisää Loimaan Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön poliittisesta ohjelmasta.