Tervehdyspuhe Vappuna 2019, Riina Heinonen

Haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi Loimaan Vasemmistoliiton Vappujuhlaan. Olen ollut täällä korokkeella puhumassa aikaisemminkin monesti samassa tilaisuudessa. Tällä kertaa tunnelmat ovat juuri olleiden eduskuntavaalien jälkeen hyvät ja luottavaiset, koska saihan vasemmistoliitto pitkään aikaan kunnon vaalivoiton ja lisäsi kansanedustajapaikkojaan neljällä, ollen nyt 16.

 

Eduskuntavaaleissa kansa näytti epäluottamuslauseen ”perskeko”-hallituksen toimia vastaan, ja ilmapiiri on nyt se, että ihmiset haluavat muutosta edellisen hallituksen käskytyspolitiikkaan! Eduskuntavaaleissa suurimman voiton ottivatkin puolueet, jotka korostivat eriarvoisuuden vähentämistä. Myös ilmastokysymykset ovat vaalivoiton saaneille puolueille tärkeitä.

 

Hallitusneuvotteluja käydään tälläkin hetkellä koko ajan. Vasemmistoliitto on puhunut selkeästi suomalaisten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä kuten aktiivimallin purku, sosiaaliturvan uudistaminen, ikäihmisten palvelut ja sote kokonaisuudessaan. Meidän keskeisin päämäärämme on tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus!

 

Hyvät toverit,

 

Viime vuonna tuli kuluneeksi 100 vuotta Suomen ristiriitaisimmasta tapahtumasta eli kansalaissodasta.  Sodalla on monta nimeä,

Kansalaissota, sisällissota, veljessota… käytiin tammikuusta toukokuuhun vuonna 1918,  ja se muistetaan Suomen kahden erilaisen aatteen vastakkainasetteluna; punaisena ja valkoisena Suomena. Valkoiset suojeluskuntalaiset halusivat Suomessa ylläpidettävän monarkian ja suuren oikeistoenemmistön, kun taas punaisia, punakaartilaisia ajoi nälkä ja kokemus eriarvoisuudesta. Voidaan hyvin sanoa, että vastakkain olivat rikkaat aateliset ja köyhä työväestö.

 

 

Kansalaissota vaati yhteensä noin 37 000 uhria. Heistä yli 3/4 oli punaisia, joita menehtyi eniten teloituksissa sodan aikana, ja sodan päätyttyä vankileireillä nälkään ja tauteihin. Lisäksi nykypäivän tietämyksen valossa sodassa käytettiin paljon molemminpuolista terroria sekä jopa lapsisotilaita, joista nuorimmat vasta 13- vuotiaita. Tiettävästi nuorin lapsisotilas oli 8-vuotias punakaartilaispoika.

 

Olimme viime vuonna katsomassa porukalla Tampereen Työväenteatterilla musikaalia ”Tytöt 1918”. Musikaali oli erittäin koskettava ja toi mielestäni hyvin esiin sen, että myös nuoria naisia, 14-18-vuotiaita, lähti sotimaan punakaartiin paremman elämän toivossa. Naiset, jotka olivat yhteiskunnassa jo valmiiksi tosi alhaalla, tekivät itsestään housuilla ja hiustenleikkuulla täysin hylkiöitä. He varmistivat, ettei paluuta entiseen ole. Murtautuminen ulos perinteisestä naisen mallista synnytti suunnatonta vihaa valkoisessa osapuolessa. Näitä naiskaartilaisia huoriteltiin ja kutsuttiin susinartuiksi. Punaisten hävitessä sodan nämä naiset joutuivat suurten sortojen kohteeksi, ja vain pieni osa heistä jäi henkiin. Sodan jälkeen virallinen Suomi kielsi suremisen, ja menikin pari sukupolvea ennenkuin sodan joukkosurmista ja teloituksista voitiin puhua.

 

Väinö Linnan sanoin: totuus ei ole valkoinen, eikä punainen, vaan totuus on inhimillinen ja sen takia enimmäkseen kipeä.

 

Vaikka kansalaissota oli tässä mielessä suuri tragedia koko Suomen kansalle, niin punaisille kuin valkoisillekin, oli sillä erittäin tärkeä rooli nykyisen oikeudenmukaisen yhteiskuntajärjestelmän luomisessa. Emme tiedä, mikä olisi työväestön ja naisten asema ilman rohkeita työläisiä ja rohkeita työläisnaisia sata vuotta sitten.

 

Toverit,

 

Kansalaissodan syyksi voidaan tiivistetysti sanoa tunnetta eriarvoisuudesta ja epävarmuudesta. Maailma ympärillä kuohui aikanaan, ja kuohuu myös nyt.

 

En halua, että populistiset huudot ja suoranainen vihapuhe saavat jalansijaa suomalaisten enemmistössä. Vaikka vallankumous olikin tarpeellinen 100 vuotta sitten, se ei ole nyt ajankohtainen eikä mitenkään relevantti.

 

Itse ajattelen niin, että ne, jotka eniten Suomessa ja somessa huutaa, kärsivät ehkä eniten. Eli heikko toimeentulo, pätkätyöläisyys, ja pitkäaikaistyöttömyys aiheuttavat sen, että ihmiset ovat tyytymättömiä toimeentuloonsa ja kohdistavat helposti jopa vihansa meihin vasemmistonaisiin, joita haukutaan samoilla nimityksillä kuin 100 vuotta sitten. Myös maahanmuuttajiin kohdistuva huutelu ei mielestäni kuulu pohjoismaiseen sivistysvaltioon. Suvaitsevaisuus ja muiden ihmisten auttaminen ovat ihmiskunnan elintärkeitä arvoja, joita ei saisi mitätöidä somessa huuteluilla tai blogikirjoituksilla.

 

En voi olla kommentoimatta sitä, että tuskin alkuvuodesta esiin tulleet räikeät laiminlyönnit vanhustenhoitolaitoksissa ovat maahanmuuttajien  syy. Kyllä syypää ovat ne, jotka ovat avanneet Suomen terveys-ja hyvinvointipalvelut ulkomaisille pörssiyhtiöille, joiden tavoitteena on ainoastaan tuottaa voittoa omistajilleen. Olen itse työskennellyt monta vuotta sairaanhoitajana vanhustyössä. Enkä voi mitenkään hyväksyä sitä, miten nykyiset suuret terveysjätit, kuten Esperi Care ja Attendo oy, heittävät piutpaut ihmisläheiselle ja kunnioittavalle hoitotyölle laiminlyömällä asiakkaidensa sekä työntekijöidensä tarpeet.

Hoitajamitoitus 0,7 on tervetullut lakiin, mutta peräänkuulutan lisäksi myös yritysten esimiesten eettistä johtamista. Mikä on voitontavoittelun huippu? Hoitajien kuukausipalkka on n. 2000 euroa (miinus verot), ja tuplavuorojen ja muiden venymisten lisäksi hoitajat joutuvat tekemään työnsä eettisesti ristiriitaisin tuntein, eli eivät pysty tekemään työtään niin hyvin kuin haluaisivat. Ja mikä on se palkka, jonka annamme niille, jotka ovat tämän Suomen omalla työllään nostaneet yhdeksi pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi?

 

Myös kunnallisissa palveluasumisyksiköissä voi olla puutteita johtamisessa, resursseissa ja työhyvinvoinnissa. Näihin Vasemmistoliittona teimme valtuustoaloitteen maaliskuussa 4.3.2019 kaupunginvaltuustossa; haluamme että kaikki kunnalliset ja yksityiset palveluasumisyksiköt niin lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa kuin vanhus-mielenterveys-kehitysvammapuolella tarkastetaan ilman ennakkoilmoitusta.

 

Hyvät toverit,

Vasemmistoliiton vaalislogan oli kevään eduskuntavaaleissa ”KAIKILLE, EI HARVOILLE”. Tämä slogan viittaa tietenkin siihen periaatteelliseen arvoon, joka Vasemmistoliittoa vie eteenpäin, eli TASA-ARVO!

 

Yksi käytetyimmistä ja tärkeimmistä kunnan järjestämistä peruspalveluista on terveydenhuolto. Terveydenhuollossa käytetään koko ajan niin sanottua piilopriorisointia; eli se tarkoittaa sitä, kuka hoidetaan, ketä ei saa hoitoa ja niin edelleen. Reaaliteetti on, että rahat eivät riitä kaikkeen, varsinkin kun lääketieteen ja uusien hoitomenetelmien kehittyminen on todella nopeaa.

 

Mutta, kun ihminen tarvitsee esimerkiksi sairaanhoitajan tai lääkärin palveluja, hänen on sinne päästävä kohtuullisessa ajassa, eli siinä ajassa mikä on hänen hoidon tarpeensa. Olen kuullut monesta eri suunnasta, että Loimaallakin pyritään suuntaamaan tiettyjen ikä-, ja tuloryhmien edustajia yksityiselle lääkäriasemalle. Tämä ei mielestäni ole oikein, vaan nimenomaan kasvattaa terveyseroja. Kaikkien pitäisi saada hyvää ja laadukasta julkista terveydenhoitoa hoidon tarpeen määräämässä ajassa.

 

Olen itse luottamushenkilönä päättämässä loimaalaisten, eli meidän itse kunkin, terveysasemapalveluista ja myös siitä, missä lapset käyvät koulua. Vastuullisena kuntapäättäjänä joudun itsekin pohtimaan, mistä kaupunki nyt voi säästää ja mitkä ovat sen oleellisimmat palvelut, joista ei voi tinkiä. Uskon vakaasti, että Vasemmistoliiton viesti loimaalaisille menee ja on mennyt perille; ajamme rikkumattomasti tasapuolisia ja kattavia julkisia palveluja Loimaalla, mutta olemme kuitenkin myös vastuullisia ajattelemaan Loimaan taloustilannetta.

Kaupungin tehtävänä on tuottaa hyviä ja laadukkaita palveluja kaikille kuntalaisille ikään ja tuloihin katsomatta. Tätä viestiä Vasemmistoliitto haluaa rauhanomaisesti muistuttaa muille!

 

Siis, kohti tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa Suomea. Kiitos.