Eduskuntavaalit 2023

Ehdokkaamme Eduskuntavaaleissa 2023 on Maarit Koivisto

Koivisto on 36-vuotias sairaanhoitaja, akuuttilääketieteen erikoistuva lääkäri ja tohtorikoulutettava. Loimaalainen kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmämme puheenjohtaja ja Varsinais-Suomen aluevaltuuston varapuheenjohtaja. Koivisto on myös Vasemmistoliiton puoluevaltuuston jäsen. Hänen tärkeimmät vaaliteemansa ovat huono-osaisuuden kasautumisen estäminen, sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen, inhimillinen ja tutkittuun tietoon perustuva päihdepolitiikka, hyvinvointialueiden rahoituksen turvaaminen sekä ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttäminen.