Big Brother valvoo Loimaan kokouspöydissä?

Kunnallislain 18 §:ssä säädetään, että kunnanhallituksen kokouksissa voi läsnäolo- ja puheoikeudella olla mukana myös valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Kaupunginhallituksen läsnäolo-oikeudesta sen alaisissa toimielimissä en ole laista löytänyt mainintaa, vain välillisesti on asiasta hallintosääntöä koskevan 90 §:n 2 osan f-kohdassa maininta ”kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa”. Edellä olevan perusteella voisi hallintosäännössämme olla päätöksenä , että valiokunnissa ei ole kaupunginhallituksen edustajaa. Loimaan kaupunki on kuitenkin nähnyt hyväksi, että sen hallitus ja kaupunginjohtaja vartioivat valtuuston asettamien toimielinten toimintaa tällä “iso veli”-menetelmällä, eli se on varmistanut hallintosäännön 132 §:n määräyksellä, että kaupunginhallitukseen nähden poikkipuolisia päätöksiä eivät valiokunnat tee.

Jossain valiokunnassa kaupunginhallituksen edustaja jopa käytännössä tekee päätösesityksen ja jos joskus valiokunta osoittaa itsenäisyyttä, viedään päätös kaupunginhallitukseen otto-oikeuteen perustuen ja siellähän se muutetaan halutuksi.

Kunnallisdemokratia on “kunnallisdemokratiaa” näin toteutettuna parhaimmillaan, vai onko? Puolueitten kellokkaat seuraavat valiokunnissa jäsentensä edesottamuksia päätöksenteossa, myötäjuoksijat, kiipijät, mielistelijät pärjäävät, itsenäiset ajattelijat turhautetaan ja ajetaan sivuraiteille ja pois politiikasta, onko se kaikkien loimaalaisten etu?

Kaikissa valiokunnissa on mukana vastuuvirkahenkilö, jonka tulee tietää päätöksiin liittyvät lakikiemurat, poliittiset päätökset ovat valiokunnan vastuulla ja niiden oikeellisuuden tai poliittisen tarkoituksenmukaisuuden päättää jälkikäteen kaupunginhallitus, etukäteisohjailu ja mielipidetarkkailu ei ole enää tästä maailmasta. Mielestäni riittää, että valiokunta kutsuu tarvittaessa hallituksen edustajan, kaupunginjohtajan tai jonkun asiantuntiljan kuultavaksi tietyissä asioissa, kuten eduskunnassa on sen valiokunnissa tapana.

Jotkut populistit haluavat pienentää luottamushenkilöiden palkkioita; ei hyvä, mieluummin pienennetään heidän määräänsä ja maksetaan kunnon palkkio luottamustehtävistä, jokainen joka vähänkin on perehtynyt ja haluaa vaikuttaa kaupungin asioihin, joutuu uhraamaan aikaansa Loimaan hyväksi summamäärin tunteja.

Vallasta ja vastuusta pitää antaa muukin korvaus kuin pudota seuraavissa vaaleissa valtuustosta!

t. Hannes Mikkola

Kojonperä