Havaintojamme Loimaan kaupungin ja sairaanhoitopiirin sotehaasteista

”Tikulla silmään, joka vanhoja muistelee”, mutta emme voi olla nostamatta esille päätöstä, joka oli täysin päätön; Loimaan kaupunki lakkautti yhden vuodeosastoistaan helmikuussa 2020. Ei hoitajapulan takia, vaan kaupungin budjettileikkausten. Nyt Turunmaan sairaalan vuodeosasto on suljettuna hoitajapulan takia (TS 19.10.) ja TYKS kantasairaalassakin on osastoja jouduttu supistamaan.

Loimaalla osaston lakkauttaminen oli todella lyhytnäköistä. Tiedossa oli, että jatkohoitopaikoista on pulaa. T-sairaalan päivystyksessäkin potilaat voivat joutua odottamaan jatkohoitopaikkaa jopa viikon. Tämä on yhteiskunnalle kallista sekä epäinhimillistä niin potilaille kuin hoitohenkilöstölle.

Ikäihmisten asumispalveluyksikköä piti alkaa rakentaa jo hyvissä ajoin ennen hyvinvointialueen aloittamista. Kaupungin prosessi tässä asiassa ei mennyt kovin hyvin. Asumispalveluyksikön viivästyminen on kestämätön ratkaisu loimaalaisille ikäihmisille. Attendon hinnankorotusvaateet 40 %:lla Loimaalla jo oleviin ikäihmisten palveluasumisyksiköihin (LL 20.10.) ei valitettavasti ollut yllätys. Kyllähän yksityinen palveluntuottaja rahansa ottaa! Me vasemmistoliitossa olemme määrätietoisesti tuoneet esiin yksityisten hoivajättien suurten hinnankorotusvaateiden riskiä.

Olemme tehneet toistuvasti valtuustoaloitteita maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille. Olemmekin tyytyväisiä, että sote-uudistuksen myötä vihdoin maksuton ehkäisy laajenee koko Varsinais-Suomen alueelle (LL 18.10.).

Lasten ja nuorten ahdistuneisuus on lisääntynyt korona-aikana, mutta jopa 40 % psykiatrien vakansseista on täyttämättä (TS 19.10.). Hoitojonoja ei pystytä lyhentämään hoitotakuuajassa. Loimaan päättäjät tekivät viisaan päätöksen psykiatrisen sairaanhoitajan toimen perustamisesta kouluterveydenhuoltoon. Psykiatrinen sairaanhoitaja aloitti vuosi sitten yläkouluissa, mutta tarvetta toisellekin psykiatriselle sairaanhoitajalle Loimaan kokoisessa kaupungissa olisi. Tällainen matalan kynnyksen palvelu tulisi olla myös alakouluikäisten ja toisen asteen opiskelijoiden saatavilla koko hyvinvointialueella.

Riina Heinonen, sairaanhoitopiirin hallituksen vpj

Maarit Koivisto, hyvinvointialueen valtuuston vpj

 

Kirjoitus on julkaistu myös Loimaan Lehdessä 25.10.2022