Ryhmäpuhe valtuustossa 21.6.2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä muut paikalla olijat ja seuraajat. Meillä on nyt käsiteltävänämme tilinpäätös vuodelta 2020. Tämä poikkeuksellinen aika on sekoittanut Suomessa ja koko maailmassa valtioiden ja kuntien budjetit ennen näkemättömällä tavalla. Loimaan kaupungin tilinpäätös on pitkästä aikaa erittäin positiivinen. Tästä on kuitenkin suurimmaksi osaksi kiittäminen maamme vasemmistolaisen hallituksen avokätisyyttä sekä tietysti kaupungin henkilöstöä, jotka lomautusten muodossa omista selkänahoistaan ovat toimineet maksumiehinä.

Vasemmistoliitto ei hyväksy lomautuksia julkisen talouden tasapainotuskeinona. Lomautuksesta saatavat näennäiset säätöt henkilöstökuluisa näkyvät tulopuolella negaiivisena verokertymänä. Työttömyyskorvauksesta ei makseta samaa veroa kuin palkasta. Kunnassamme ei myöskään ole ylimääräisiä työntekijöitä joiden työpanosta ei tarvittaisi, vaan jokaisen lomautetun puuttuminen näkyy tekemättömänä työnä. Tämä tekemätön työ tulee myös näkymään vielä tulevaisuudessakin kasvavina kustannuksina. Vielä ei ole saatu päätöstä siitäkään miten ison laskun opetusministeriö tulee langettamaan kaupungille opettajien lomautuksista keskellä korona-kriisiä opetusministerin nimenomaisesta kehoituksesta huolimatta. Todennäköisesti ainakin osa näistä pandemian hoitoon tarkoitetuista valtion avuista joudutaan vielä maksamaan takaisin.

Nyt käsittelemämme tilinpäätös ei ole juhlan aihe vaan muistutus meille kaikille siitä kuinka valtavien haasteiden edessä vielä olemme koronapandemian jälkihoidossa. Hyvinvointivelka on valtava ja sen maksaminen on jo aloitettu. Valtion avustukset eivät ole syömävelkaa vaan pesämuna jonka avulla meidän tulee nostaa Loimaa voittajaksi koronapandemiasta. Jokainen syrjäytynyt nuori, jokainen hoitamaton sairas, jokainen pitkäaikaistyötön näkyvät kaupungin talousarvioissa vielä vuosia pandemian laannuttua. Onneksemme olemme pystyneet koronakriisin keskelläkin investoimaan tulevaisuuteen ja tulevien sukupolvien hyvinvointiin. Yksi osoitus tästä on tänään asialistalta löytyvät psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaaminen kouluterveydenhuoltoon. Tähän mennessä ei matalan kynnyksen lasten ja nuorten mielenterveys ja päihdetyötä ole kunnassamme ollut tarjolla riittävästi. Ongelmiin on kuitenkin kyettävä puuttumaan jo mieluiten ennen kuin ne edes ilmenevät. Ennaltaehkäisy on se keino, jolla selviämme pandemian keskelläkin. Toinen osoitus tästä on ikäihmisten palvelustrategian päivittäminen, mikä auttaa meitä varautumaan väestörakenteen muutosten tuomiin haasteisiin.