Valtuustoaloite ikääntymisstrategian laatimisesta 10.12.2018

Valtuustoaloite 10.12.2018

Päivitetyn ikääntymisstrategian laatiminen

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) astui voimaan vuonna 2013. Tämä laki mm. velvoittaa kunnat laatimaansuunnitelman toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja Itsenäisen elämän tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen sekä omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Vanhuspalvelulain toimeenpanon tueksi ovat Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto julkaisseet Laatusuosituksia hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Viimeisin laatusuositus ilmestyi kesällä 2017. Lisäksi ympäristöministeriö on julkaissut oppaita ikä- ja muistiystävällisen sekä esteettömän elinympäristösuunnittelun tueksi.

Edellä esitetyn peruisteella, me allekirjoittaneet vaadimme, että valmisteilla olevan Loimaan kaupunkistrategian lisäksi Loimaa laatii uuden, päivitetyn ikääntymisstrategian, jossa huomoidaan ikääntyvän väestön tarpeet laaja-alaisesti kaikilla kaupungin sektoreilla. Kaupungin vastuu terveyden- ja hyvinvoinninedistäjänä ei tule päättymään sote- ja maakuntauudistukseen ja kaupungin tekemä terveydenedistämistyö säästää jatkossa paitsi rahallisia resurssejamme myös inhimillistä kärsimystä. Lisäksi pyydämme, että tämän ikääntymisstrategian valmistelun yhteydessä Loimaan luottamushenkilöille järjestetään koulutustilaisuus, jossa käydään läpi Loimaan ikäihmisten tämän hetkistä tilannetta, kuten sotepalvelujen saatavuutta, vanhuspalvelulain vaatimusten ajankohtaista toteutumista sekä  tulevaisuuden näkymiä ja varautumista.

Loimaalla 10.12.2018, vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *