Valtuustoaloite kuntalais- ja valtuustoaloitteiden käsittelyyn

Tähänkin kaupunginvaltuuston kokoukseen on tuotu tiedoksi käsittelyssä olevat kuntalais- ja valtuustoaloitteet. Huomiota herättää se, että monet ovat edelleen käsittelemättä, esimerkkinä jopa osin Suomen 100-vuotisjuhliin vuonna 2017 liittyvä kuntalaisaloite. Tällainen kaupunginhallinnon välinpitämättömyys aktiivisia kuntalaisia kohtaan ei ole millään tavoin hyväksyttävää, se nakertaa merkittävästi uskoa kuntademokratiaan ja siten aiheuttaa kuntalaisissa passiivisuutta yhteisten asioiden hoidossa mukanaoloon ja vaikuttaa mm. äänestyskäyttäytymiseen kuntavaaleissa.

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallitusta toimimaan siten, että se vaatii kaikista nykyisistä yli vuoden käsittelyssä olevista kuntalais- ja valtuustoaloitteista hallintoaloiltaan päätökset tai mahdolliset päätösesitykset miten näiden aloitteiden kanssa on toimittu ja tuoda sitten lopulliset kaupunginhallituksen päätökset valtuustolle tiedoksi. Jos aloite vaatii valtuuston päätöksen, se on tuotava viivytyksettä valtuuston päätettäväksi.

 

Jatkossa kaupunginhallituksen tulee huolehtia siitä, että aloitteet käsitellään kaupungin hallinnossa yhden (1) vuoden määräajan puitteissa. Jos kyseessä on sellainen kauaskantoinen esitys, jota ei em. määräajan puitteissa voida viedä päätökseen, tulee aloitteen kokonaistilanne selvittää valtuustolle vähintään kerran vuodessa.

 

Loimaalla 21.3.2022, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä