Kaupungintalosta ja Hirvikosken kunnantalosta kiinteistö Oy:t

Loimaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.10.2020 tarkistamattoman pöytäkirjan mukaan päättänyt, että
1. Kaupungintaloa ei peruskorjata ja luovutaan nykyisestä käytöstä
2. Asetetaan kaupungintalon sekä Hirvikosken entisen kunnantalon rakennukset myyntiin ja myydään mahdollisten käyttötarjoukseen soveltuvien tarjousten ja kaupunginhallituksen erikseen hyväksymien asetettujen myyntiehtojen perusteella.
3. Kaupungintalon myyntivaihtoehto edellyttää, että arkistotilat jäävät kaupungille vuokralle erikseen määrätyksi ajaksi. Selvitetään erikseen arkistotilojen sijoittamisen vaihtoehdot.
4. Vaihtoehtona selvitetään ja ratkaistaan asemakaavan muutoksella kaupungintalo-rakennuksen käyttövaihtoehdot asuin-, liike tai muuhun käyttöön. Asemakaavan valmistuttua rakennus asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi.
Vaikka kuntalaisten mielipiteillä ei “Loimaan viisaiden” päätöksiin ole yleensä mitään vaikutusta, saanen kuitenkin ehdottaa em päätökseen liittyen seuraavaa:
Kohta 1. on Ok
Kohta 4 on ensisijainen päätös ja kohdat 2-3 tulevat vasta toissijaisina vaihtoehtoina.
Tässä perusteluita ja päätösesityksiä kaupunginhallinnolle eli esitän, että sekä kaupungintalosta ja Hirvikosken entisestä kunnantalosta muodostetaan apportilla ensi vaiheessa kaupungin 100 %:sti omistamat kiinteistöyhtiöt, esim. kaupungintalon osakepääoma 1 milj.euroa (tasearvo on 957.473,83 €) ja kunnantalon osakepääoma 250.000 euroa (tasearvo on 244.061,49 € ). Samalla voitaisiin sopia, että kuntalaisilla ja yrityksillä on mahdollisuus tulla osaomistajiksi joka suoraan tai vaikka perustettaavan osuuskunnan kautta eli kansankapitalismia parhaimmillaan, lainaus taas kerran Palmelta “Politiikka on tahdon asia”! Jos ja toivottavasti kun järkevää luottamushenkilö- ja viranhaltijatahtoa riittää, niin voimme ylpeänä esittää Loimaan ratkaisua mallina laajemmaltikin. Esitykseni ei heilauta kaupungin taloutta mihinkään suuntaan, vain omaisuuslaji muuttuu ja kun saamme näille kiinteistöyhtiöille vastuullisen hallinnon, niiden nykyinen huutolaispoika-asema korjaantuu.Tietysti asiaan liittyy byrokratian vaatimia erilaisia teknisiä, taloudellisia ym. järjestelyjä, mutta nehän ovat tavanomaista liiketoimintaa. Kun kyseisten kiinteistöjen tulevaisuutta todella aktiviisesti halutaan Loimaan parhaaksi kehittää, ei ensimmäinen vaihtoehto pidä olla myyminen; se on sitä nykyajalle tyypillistä yhteiskunnallisen taloudenhoidon alasajoa ja omaisuuden siirtämistä helpoilla ratkaisuilla kermankuorijoille. Toivottavasti kukaan muukaan, kuten ei kaupunginjohtajakaan, kaupungin hallinnossa ei tiedä “jossain saunaillassa sovittua ostajaa”.
Olen takuuvarma, että kun todella paneudutaan näihin kosteusvaurioihin ja homeongelmiin, niihin löydetään järkevät korjaustoimet. Suomi on täynnä näitä “purettavia hometaloja”, jotka on kohtuuhinnalla uudet omistajat kunnostaneet täysin uudenveroisiksi.
Hannes Mikkola
Kojonperä