Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuusto 29.10.2018

Vasemmistoryhmää on usein moitittu vastuuttomiksi politiikan tekijöiksi. Noin vuosi sitten tällä samaisella paikalla pidin ryhmämme puheenvuoroa 11.12. jolloin päätettiin kuntamme tämän vuoden talousarviosta. Samaisessa kokouksessa hyväksyttiin hyvinvointivaliokunnan pyytämä 600 000 euron lisämäärärahatarve. Vuosi sitten soten talousarvioon tehtiin äänestyksen jälkeen lisäleikkauksia miljoonan euron juustohöylällä. Kyseisen sektorin viranhaltija oli jo tuolloin sitä mieltä, ettei oikein enää pystyisi leikkaamaan.  Silti tuo miljoona oikeistopuolueen tahdosta höylättiin. Esitin tuolloin suuren huolen, siitä minkäköhänlainen lisämäärärahatarve hyvinvointivaliokunnalta tulee tänä vuonna kun talousarviokin vedettiin aivan kireäksi eikä veroprosentin nostoon oltu oikeiston toimesta valmiita.

No, nythän tuo lisämääräraha tarve on 2,3 miljoonaa ja veroprosentin nostoesityskin jo puolet isompi… tämäkö on sitten sitä vastuullista taloudenhoitoa ja talouspolitiikkaa?

Jokainen valtuutettu ja luottamushenkilö haluaa Loimaan olevan tasa-painossa niin taloudellisesti kuin muutoinkin. Tasa-paino ei vain voi aina tarkoittaa yhden vuoden budjettia. Olisi hyvä jos talousarvioita laadittaessa, huomioitaisiin koko suunnittelukausi. Ei näin, kuin nyt mennään liian rajattuna yksi vuosi kerrallaan.  Näin liian hätäisesti reagoidaan ja paniikinomaisesti tehdään leikkauksia yhtä vuotta tuijottamalla. Kokonaisuus suunnittelukaudessa on tärkeämpi kuin yksi vuosi. Ei voida myöskään vaatia, että kaikki viranhaltijoilta vaaditut toimet näkyvät täysimittaisina heti yhden vuoden aikana.

Vasemmistoryhmä haluaa tasa-painotuksen tarkoittavan myös kaikille tasaisesti jakautuvaa hyvinvointia, varhaiskasvatusta sekä koulutusta. Me ajattelemme, että se on tärkeintä mitä voimme tuleville sukupolville Loimaalla jättää. Me emme halua säästää kuntaamme hengiltä.  Velkaa pystyy hoitamaan pois helpommin kuin pitkälle päästettyä eriarvoisuutta.

Talousarviossa ostopalvelut ovat nousussa joka vuosi. Tämä on väistämätön suunta niin kauan kun valtapuolueet ovat sitä mieltä, että Loimaalla on liikaa henkilökuntaa. Tietyt palvelut tulee tuottaa ja me vasemmistossa tuottaisimme palvelut mieluiten omilla työntekijöillä, tällöin myös ostopalveluiden nousu olisi hallittavissa. Lisäksi veroeurot jäisi omaan kuntaan. Tietyt yksityiset palvelut voivat olla hyvä lisä kunnan palvelutuotantoon. Yksityiset palvelut voivat hyvin toteutuessaan olla hyvä renki kunnalle, mutta isännäksi niitä ei voi päästää. Vasemmistoryhmä haluaa myös hintavertailuja esim. kiinteistöhuoltojen yksityistämisistä. Tai miten yksityistäminen vanhustenhoidossa on onnistunut kustannussäästöjen näkökulmasta.

Vasemmistoliitto kyseenalaistaa työn alla olevia leikkauksia sosiaali-ja terveyspalveluihin. Sosiaali- ja terveyspuolelta vaaditaan jälleen numeraalista leikkausta tietämättä tilanteesta sen enempää. Tänä vuonna luku on tällä hetkellä 900 000. Kotisairaala saadaan siis unohtaa jos tähän mennään. Vinkkinä päättäjille, kannattanee tutustua miten muissa kunnissa on tehty säästöä juuri kotiin vietävillä sairaalapalveluilla. Nämä ovat nimenomaan nykypäivää! Nykypäivänä jolloin juuri kiinteät seinät ja rakenteet kaipaavat ja vaativat tarkastelua ja tuuletusta, on avain asemassa ns. pyörillä kulkevat palvelut jotka voidaan viedä syrjäisemmillä seuduilla palveluntarpeen mukaan. Koska Loimaalla tämän osalta herätään vuoteen 2000?

Henkilöstöön vasemmistoliitto ei ole valmis kajoamaan. Henkilöstö on jo säästöjen nimissä tehnyt oman osansa. On irtisanottu ja lomautettu. Säästöjen keskellä olisi turvattava henkilöstön työrauha. Koko ajan yllä leijuva pelko tulevasta ei edesauta kenenkään työhyvinvointia. Tämä väkisinkin heijastuu myös työhön ja sitä kautta suoraan kuntalaisten palveluihin.

Säästöjen sijaan vasemmistoliitto olisi parantanut jo viime vuonna taloutta nostamalla tuloveroäyriä puolella prosentilla. Tämä nosto olisi tuonut kassaamme miljoonan täksi vuodeksi.  Tuloveroprosentin nosto on kaikkein reiluin. Jokainen maksaa kykyjensä mukaan, hyvätuloinen maksaisi paljostaan vähän ja pienituloinen ei mitään.  Nyt esityksenä on jo koko prosentin nosto.

Veron korotuksia moititaan lyhyt näköiseksi politiikaksi. Vasemmistoryhmän mielestä jatkuva leikkaamislinja on enemmänkin kyseistä toimintaa. Leikataan palveluista joista kuntatasolla voidaan leikata, eli ei-lakisääteisistä palveluista, jotka useimmiten ovat juuri ennaltaehkäiseviä toimia tai niihin rinnastettavia toimia. Nämä leikkaukset näkyvät myöhemmin kustannuksina mm. erikoissairaanhoidon puolella tai lastensuojelumenoina.

Oikeistopuolueet ovat monesti sitä mieltä, että moni veronmaksaja valitsee asuinpaikkansa työn lisäksi mm. kunnan tuloveroprosentin mukaan. Vasemmisto on aina ollut toista mieltä. Viime viikolla kehittämisjohtajalta tuli tutkimustuloksia työperäisen muuton tiimoilta.  Kyseinen selvitys oli toteutettu osana ”Töihin tänne” -hanketta ja tutkimuksessa oli selvitetty työperäistä muuttoa Lounais-suomessa. Yhdessäkään esitellyssä tuloksessa, ei yhdessäkään, ollut mainittuna kunnan veroprosenttia. Kärkiteemoina vastauksissa olivat mm. palvelut, turvallisuus, viihtyvyys, asumiseen liittyvät asiat, harrastusmahdollisuudet jne. Samat tulokset ovat nähtävissä Loimaalla tehdyssä kuntalaiskyselyssä joka tehtiin Loimaa strategiatyön yhteydessä.

Vasemmistoliitto olisi viime maanantain hallituksessa ollut valmis kaupunginjohtajan esittämään yhden prosentin nostoon. Kiinteistöveroja vasemmisto ei halua nostaa. Ryhmien välisissä neuvotteluissa nousi esille ns. kompromissina puolen prosentin tuloveronosto ja samalla pitkäntähtäimen sopeuttamisohjelma. Vasemmisto voi näin ollen olla puolen prosentin noston kannalla, mutta tällöin haluamme pitkälle aikavälille tähtääviä, realistisia suunnitelmia sopeuttamisesta eikä vaakakupissa saa olla paniikinomaiset leikkaukset joiden odotetaan toteutuvan vuoden aikana. Vasemmisto Loimaalla on jo monesti moittinut hätäisesti toteutettuja leikkauksia, joissa mennään numerot edellä. Vastuullisia säästöjä saadaan vain pidemmällä tähtäimellä katsoen pidemmälle tulevaan ja samalla arvioiden säästöjen vaikutukset mahdollisesti niistä seuraaviin menoihin. Vasemmistolle kynnyskysymyksiksi nousee ainakin palveluiden hintojen nousu, palveluiden heikentäminen, lomautukset ja irtisanomiset. Alijäämää on neljä vuotta aikaa kattaa. Vasemmistoliitto haluaa Loimaan oikeasti olevan Hyvinvoiva kaikille (viittaus työnalla olevaan strategiatyöhön).

Eveliina Tyyskänen vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *