Valtuustoaloite, ajokortti työttömälle

Henkilöauton ajokortti on monessa ammatissa ehto työllistymiselle. Esimerkiksi kotihoidossa, ravintola- ja pitopalveluissa ja postissa voi työtehtäviin sisältyä autolla ajoa. Kuitenkin työttömälle työnahkijalle ajokorttiopintojen kustannukset voivat muodostua kohtuuttomiksi. Monet joutuvat rahoittamaan ajo-opintojaan esimerkiksi pikavipein. Me allekirjoittaneet esitämme, että Loimaan kaupunki osoittaa työllisyyspalveluiden käyttöön määrärahan (esimerkiksi 10 000 euroa), jonka avulla voidaan tukea työttömien työnhakijoiden ajo-opintoja, silloin kun voidaan katsoa, että ajokortin suorittaminen merkittävästi edistäisi henkilön työllistymistä. Lisäksi esitämme, että ajo-opintojen tukemisessa pilotoitaisiin Loimaalla ns. sosiaalista luototusta eli kaupunki maksaisi ajo-opintojen kustannukset joko kokonaan tai osittain suoraan autokoululle ja opintojen suorittaja maksaisi rahat takaisin kaupungille, ilman korkoa, yksilöllisen maksusuunnitelman mukaisesti. Maksusuunnitelmassa huomioitaisiin henkilön tulotaso ja se onko henkilö työllistynyt ajo-opinnot suoritettuaan.

Loimaalla 13.6.2022, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä