Valtuustoaloite

Valtuustoaloite 5.3.2018: Kaatumistapaturmien ehkäisy

THL:n tapaturmakatsauksen 2017 mukaan Loimaalla on vuosina 2011-2015 ollut lähes 1200 kaatumistapaturmasta aiheutunutta sairaalahoitojaksoa, joista 67 on kaatumisia lumi- ja jääkelillä ja 888 kaatumisia samalla tasolla. Kaikista Loimaalla tapahtuvista tapaturmista puolet on kaatumistapaturmia. Tapaturmista suurin osa tapahtuu 65-79 vuotiaille miehille ja yli 80 vuotiaille naisille. Pelkästään sairaalahoidon kustannukset tapaturmista ja väkivallasta johtuen olivat Loimaalla lähes …

Valtuustoaloite 5.3.2018: Kaatumistapaturmien ehkäisyLue lisää »

Valtuustoaloite 11.6.2018: Omaishoidon tuen määrärahasidonnaisuuden poistaminen

Kaiken ikäisten ihmisten kotonapärjäämisen tukeminen sosiaali- ja terveyspalveluin on useimmiten sekä yhteiskunnan, että yksilön kannalta tavoiteltavaa. Yksi tärkeistä kotiin vietävistä palveluista on omaishoidon tuki. Loimaan kaupunki on viime vuosina tiukentanut omaishoidon tuen myöntämisperusteita useasti. Tästä huolimatta ollaan tilanteessa, jossa useita omaishoidon tuen myöntämiskriteerit täyttäviä loimaalaisia joutuu  jonottamaan tukea, sillä määrärahat eivät riitä tuen maksamiseen kaikille …

Valtuustoaloite 11.6.2018: Omaishoidon tuen määrärahasidonnaisuuden poistaminenLue lisää »

Valtuustoaloite terveyskeskusmaksujen poistamisesta

Vasemmistoliiton tärkeimpiä poliittisia tavoitteita on terveyserojen kaventaminen. Terveyskeskusmaksujen poistaminen on yksi merkittävä keino vähentää ihmisten välisiä terveyseroja. Näin on tehnyt mm. Helsingin kaupunki. THL:n tutkimuksen mukaan  pienituloiset (alle 1.500 €/kk ansaitsevat) kansalaiset, erityisesti yli 65 vuotiaat maaseudulla asuvat jättävät terveyskeskusmaksun takia terveydenhoitopalveluita käyttämättä, vaikka on erityisen tärkeää, että hoitoon hakeutuminen ei saa olla kiinni henkilön …

Valtuustoaloite terveyskeskusmaksujen poistamisestaLue lisää »

Valtuustoaloite: Kaupungin keskusta-alueen viihtyvyyden parantaminen

  Vasemmistoliiton ja vihreitten valtuustoryhmät tekivät seuraavan aloitteen 7.8.2017 valtuuston kokouksessa viihtyvyyden parantamiseksi kaupungin keskustassa: Loimijoki on hieno maisemaelementti, joka tulee Loimaan keskustassa oikeuksiinsa erityisesti Satakunnantiellä. Paras paikka Loimaan keskustassa jokirannan ihasteluun on Satakunnantien Rinki-kierrätyspisteen kohdalla. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaakin, että jokirannan viihtyisyyteen kiinnitetään huomiota ja esittää, että Satakunnantien Rinki-kierrätyspiste siirretään toisaalle, tai ainakin siistitään sen ympäristöä. …

Valtuustoaloite: Kaupungin keskusta-alueen viihtyvyyden parantaminenLue lisää »

Valtuustoaloite: Virttaankankaan ympäristöongelmat

  Loimaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki Virttaankankaan ympäristöongelmista valtuustoaloitteen 2.10.2017. Julkisuudessa on ollut hyvin huolestuttavia tietoja Virtaankankaan Kankaanjärven tilasta, jonka on sanottu olevan jopa ympäristötuhoaluetta ja joka saattaisi aiheutua Turun Seudun Veden toimista alueella. Maailmalla on tapahtunut ja tapahtumassa katastrofeja pohjavesivarojen liiallisen käytön seurauksena; siksi meilläkin pitää pitää erityistä huolta tästä kultaakin kalliimmasta luonnonvarastamme. Siksi me …

Valtuustoaloite: Virttaankankaan ympäristöongelmatLue lisää »

Valtuustoaloite terveyskeskusmaksujen poistamiseksi

  Vasemmistoliiton tärkeimpiä poliittisia tavoitteita on terveyserojen kaventaminen. Se oli alun perin myös sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen tavoite. Terveyskeskusmaksujen poistaminen on yksi merkittävä keino vähentää ihmisten välisiä terveyseroja. Terveyskeskusmaksut ovat kaikkein raskaimmat pienituloisille ja köyhimmille kansalaisille. Ne ovat todellinen este vähävaraisille ihmisille terveyspalveluiden piiriin hakeutumiselle. On erityisen tärkeää, että hoitoon hakeutuminen ei ole kiinni henkilön tulotasosta. …

Valtuustoaloite terveyskeskusmaksujen poistamiseksiLue lisää »

Valtuustoaloite koskien suojateiden maalausta ja pyöräteiden korjausta

  Liikenneturvallisuus puhutti eilen ryhmässämme. Vasemmistoliitto teki vuosi sitten aloitteen suojateiden korjausmaalaamisesta keskusta- alueella. Asiaan jouduttiin palaamaan usean kerran loppukesän aikana ja lopulta jonkin verran suojatiet uutta maalia saivatkin. Tuota suoja- teiden maalaamista on syytä jatkaa tänä kesänä heti säiden salliessa. Teemme nyt jatko- aloitteen pyöräteiden kuntoon liittyen. Me loimaalaiset olemme innokkaita ulkoilijoita. Terveysvaikutteista liikuntaa …

Valtuustoaloite koskien suojateiden maalausta ja pyöräteiden korjaustaLue lisää »