Valtuustoaloite: Hallintosäännön päivittäminen

Loimaan kaupungin hallintosääntö on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 2017 ja siihen on tullut paljon muutoksia mm. tämän päivän valtuuston kokouksessa. Tarkastuslautakunta on edellyttänyt arviointikertomuksessaan hallintosäännön uusintakäsittelyä kokonaisuutena. Kaupunginhallitus ei ole  halunnut sitä tehdä, vaan on katsonut monet muutokset erillisinä päätöksinä riittävän, kun nykyinen hallintosääntö sinänsä täyttää lain vaatimukset ja kuntaliiton asiasta antamat ohjeet.  Mielestämme tämä ei riitä, vaan tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti hallintosääntö tulee kokonaisvaltaisesti käydä läpi, uusia sitä tarvittavilta osiltaan ja tuoda se kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi hallintosääntöön tulee ottaa mukaan myös mm. kaupungin hallinto-organisisaatio sekä ennen että jälkeen sote-uudistuksen voimaantulon sekä johtavien toimihenkiöiden euromääräiset  hankintavastuut. Kaupungillamme on tapana harrastaa minimejä, mikään ei estä toimimasta  fiksummin ja avoimemmin, eli hallintosääntöäkin parantamalla kuntalaisetkin kiittävät. Kuntastrategiaakin päivitetään, siksi myös enemmän konkretiaa edustava hallintosääntö on ajanmukaistaa.
Tänään hyväksytty sisäisen valvonnan ja riskienhallinan ohje kuuluu tietysti oleellisena osana hallintosääntöön kuten konserniohjeetkin. On erityisen tärkeää, että kuntalaiset voivat esim. netissä löytää helposti tarvittaessa itseään koskevia ohjeita tai velvotteita ja tietysti myös hallinnon henkilöitä, joihin tarvittaessa voi ottaa yhteyttä.
Esitämme, että valtuustolle tuodaan esitys uudeksi hallintosäännöksi  tämän vuoden loppuun mennessä.
Loimaalla 27.9.2021, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä