Valtuustoaloite, Hybridi- ja sähköautojen latauksen mahdollisuus Loimaan kaupungin työntekijöille

Loimaan kaupunki ja viime kauden valtuusto on sitoutunut 21.1.2019
hyväksymässään strategiassa huomioimaan kaikessa päätöksenteossa
kestävän kehityksen ja ilmastovaikutukset. Kaupunki on myös sitoutunut
olemaan hyvä ja vastuullinen työnantaja.
Loimaan kaupungilla on yli 1000 henkilöä töissä. Hybridiautojen ja
sähköautojen määrän lisääntyminen on kestävän kehityksen
näkökulmasta oleellisen tärkeä asia. Kaupungin tulee vastuullisena
työnantajana kannustaa työntekijöitään hybridi- ja sähköauton
käyttämiseen työmatkoilla. Esitämmekin, että Loimaan kaupunki selvittää
henkilöstönsä tarpeet hybridi- ja sähköautojen lataamisesta lämpötolpista
työpäivän aikana. Lisäksi kaupungin tulisi selvittää, millaisin kustannuksin
tämä olisi mahdollista.

Loimaalla 27.9.2021
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä