Valtuustoaloite 11.12.2023 Infektioiden torjunta varhaiskasvatuksessa

Lasten yleisin infektio on virusperäinen ylähengitystieinfektio eli flunssa, joita imeväis- ja leikki-ikäinen lapsi sairastaa noin 5–10 kertaa vuodessa. Näiden lisäksi myös suolisto infektiot ja ihoinfektiot aiheuttavat sairastumisia tässä ikäryhmässä. Suomessa ja Loimaalla suuri osa lapsista osallistuu kodin ulkopuoliseen varhaiskasvatukseen ja näin ollen tämä palvelu onkin olennaisessa roolissa paitsi infektioiden leviämisen myös niiden torjunnan näkökulmasta. Vaikka onkin yleisesti tunnistettu tosiasia, että pikkulapset sairastavat paljon, se ei tarkoita, etteikö sairastavuutta tässä ikäryhmässä olisi mahdollista oikein kohdennetuilla torjuntatoimilla vähentää. Nämä toimet ovat täysin arkisia mm. henkilöhygieniaan, siivoukseen ja ruokahuoltoon liittyviä perusasioita, joiden toteutuminen vaatii oikeaa tietoa ja suunnitelmallisuutta, ei suuria rahallisia panostuksia. Lasten sairastamat ja levittämät virusinfektiot jälkitauteineen aiheuttavat paitsi inhimillistä kärsimystä myös rahallisia menetyksiä lasten vanhempien työpoissaolojen muodossa. Myös Loimaan kaupunki työnantajana hyötyisi, jos pienten lasten sairastumisesta johtuvia huoltajien poissaoloja ja lasten huoltajien omia sairaspoissaoloja saataisiin vähennettyä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Loimaan kaupunki yhdessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa käynnistää projektin, jonka tavoitteena on laatia yhdessä toiminta suunnitelma varhaiskasvatuksessa olevien lasten infektiosairastavuuden vähentämiseksi. Projektin etenemisestä ja tuloksista raportoidaan säännöllisesti hyvinvointitoimikunnalle ja sivistyslautakunnalle.