Loimaan Vasemmistoliiton syyskokouksessa luovutettiin ansiomerkkejä

Vasemmistoliiton Loimaan kunnallisjärjestö on vaihtanut nimensä Loimaan Vasemmistoliitto ry:ksi. Samalla kunnallisjärjestö muutetaan toiminnallisesti puolueen paikallisosastoksi. Nimenmuutoksesta ja sen aiheuttamista sääntömuutoksista päätettiin yhdistyksen syyskokouksessa 31.10.2023.

Samassa kokouksessa luovutettiin kotiseutuliiton pronssiset ansiomerkit Simo Jalovaaralle ja Raimo Kuusistolle huomionosoituksena pitkäjänteisestä työstä Loimaan työväentalon ylläpitämiseksi. Ansiomerkit myönnettiin Kansantalojen liiton hakemuksesta. Vasemmistolaisella työväenliikkeellä on Suomessa noin 120 järjestötaloa, kansantaloa. Kansantalojen liitto valvoo näiden talojen ja niitä omistavien yhteisöjen etuja sekä auttaa ja neuvoo talojen kunnossapidossa ja toiminnan kehittämisessä. Myös Loimaan Vasemmistoliitto on Kansantalojen liiton jäsenjärjestö.

Loimaan Vasemmistoliitto ry:n puheenjohtaja Simo Jalovaara on ilahtunut saamasta kunnianosoituksesta monia vuosikymmeniä jatkuneesta työstään. Kuitenkin puheenjohtajan iloa varjostaa huoli tulevaisuudesta. ”Loimaan työväentalolla on toteutettu merkittäviä ja välttämättömiä korjaushankkeita Kansantalojen liiton kautta saatujen avustusten turvin, kuten viimeisimpänä salin parketin uudistaminen. Nyt kuitenkin opetus- ja kulttuuriministeriössä on tehty rajuja leikkauksia seuraintalojen korjausavustuksiin. Tämänhetkisten tietojen mukaan Kansantalojen liiton saama avustussumma on putoamassa noin 80 000 euroon, kun pelkästään tänä syksynä avustuksia on liitosta haettu yli 8 miljoonan euron arvosta. Kansantalojen liitolta saadun avustuksen lisäksi kuhunkin hankkeeseen vaaditaan omarahoitusosuus. Tästä voidaan päätellä, että valtakunnallinen korjausvelka on valtava.”

Myös Raimo Kuusisto kiittää saamastaan ansiomerkistä. Kuusisto jakaa huolen seuraintalojen rahoituksen jatkuvuudesta. ”Mistä löytyy korvaavat tilat harrastamiselle, kulttuurille ja yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle jatkossa, jos työväentalojen ja seuraintalojen toiminta lakkaa? Emme voi siirtää kaikkia korjaus- ja ylläpitokustannuksia suoraan tilojen vuokriin, sillä haluamme, että tilat ovat mahdollisimman saavutettavissa ihmisille ja yhdistyksille myös rahallisesti.”

Seuraintalot ovat viimevuosina olleet ahdingossa paitsi rahallisesti myös aktiivisten yhdistystoimijoiden vähenemisen vuoksi. Myös Loimaan työväentalo tarvitsee jatkossakin aktiivisia vapaaehtoisia talon ylläpitämiseksi, jottei Simo Jalovaaran ja Raimo Kuusiston kaltaisten puurtajien työ valuisi hukkaan.

 

 

 

Yhdistyksen uudet säännöt löydät täältä: Loimaan Vasemmistoliitto Ry säännöt