Hankinnoilla työllistäminen, valtuustoaloite 26.4.2021

Sosiaalisesti vastuullisilla julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sitä, että julkisyhteisöt ottavat huomioon hankintansa vaikutukset myös ympäröivään yhteiskuntaan. Yksi tapa lisätä julkisten hankintojen sosiaalista vastuullisuutta on hankinnoilla työllistäminen. Julkinen hankkija voi lisätä tarjouspyyntöönsä työllistämisehdon. Työllistämisehdolla tarkoitetaan julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen sisällytettyä erityisehtoa, joka velvoittaa sopimuskumppania työllistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä kuten nuoria, pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä ja ikääntyneitä. Hankinnoilla työllistämistä on pilotoitu useissa suuremmissa kaupungeissa ja sen on arvioitu tuovan mukanaan positiivisia vaikutuksia kuntatalouteen perustuen verotulojen kasvuun, työmarkkinatuen kuntaosuuden vähenemiseen sekä sosiaali- ja terveysmenojen pienenemiseen.

Loimaan kaupungin hankinnat olivat vuonna 2020 alustavan tilinpäätöksen mukaan lähes 60 miljoonaan euroa. Tammikuussa 2021 työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin 192:sta pitkäaikaistyöttömästä ja yli 1000 päivää työttömänä olleita oli 82. Jos siis esimerkiksi jokaista 200 000 euroa kohden, minkä kaupunki käyttää hankintoihin saataisiin työllistettyä 1 vaikeasti työllistettävä henkilö tarkoittaisi se merkittävää vähennystä työttömien määrässä sekä työmarkkinatuen kuntaosuuksien maksuissa, vaikka kaikki työllistettävät eivät olisikaan välttämättä loimaalaisia. Samaan aikaan voisimme tukea kuntalaisten hyvinvointia julkisten hankintojen kautta paitsi ostettujen palveluiden muodossa myös tarjoamalla työtä ja osallisuutta yhteiskuntaan, joka tuo korvaamatonta sisältöä yksilöiden elämään.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Loimaan kaupunki selvittää kattavasti hankinnoilla työllistämisen mahdollisuuden .

 

-Vasemmistoliiton valtuustoryhmä