Ryhmäpuhe 12.6.2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kokouksen seuraajat.

Vasemmistoliiton ryhmä on pääosin tyytyväinen tilinpäätökseen 2022, kiitos esittelystä talousjohtaja Mäkelälle sekä kaikille valmistelijoille. Positiivinen tulos ei ollut itsestään selvyys. Menneitä talousarviovuosia on leimannut suuri epävarmuus, joka ei heti tule lievittymään tulevienkaan vuosien osalta.

Maassamme käydään edelleen hallitusneuvotteluita, ja neuvottelupöydistä tihkuneiden tietojen perusteella valtion talouden hoito tulee tuomaan kylmää kyytiä myös kunnille tulevina vuosina. Näin ollen emme voi tuudittautua siihen, että rahaa tulevaisuudessa on. Yltiöpäisiin uusiin investointeihin meillä ei edelleenkään ole varaa. Kuitenkin jo päätetyt investoinnit tulisi voida viedä maaliin ilman tarpeettomia viivytyksiä, kuten kohdassa §4 esiteltävässä arviointikertomuksessakin todetaan.

Lisäksi ryhmämme haluaa edelleenkin keskittää huomiota yhä vain kasvaviin ostopalvelumenoihin. Ja ryhmämme edelleenkin edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet vähentää ostopalvelumenoja palauttamalla ostopalveluita kaupungin omaksi työksi.

Lisäksi meidän tulee muistaa ne keinot, millä kaupungin taloutta on menneinä vuosina tasapainotettu. On leikattu määrärahoja koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta ja kulttuurista. On lomatuettu henkilöstöä. On siirretty välttämättömiä korjaushankkeita vuodesta toiseen. Näiden toimenpiteiden kustannusvaikutukset ovat ehkä lyhyellä aikavälillä olleet kaupungin kannalta taloudellisesti kannattavia, mutta pitkällä aikavälillä esimerkiksi lasten- ja nuorten palveluihin kohdistuvat leikkaukset lisäävät sekä suoria, että epäsuoria kustannuksia yhteiskunnassa.

Syrjäytymisen ehkäiseminen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on edelleenkin kunnan tärkein tehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kaupungilta vaaditaan aktiivista otetta mm. TE-palvelu-uudistuksen valmistelussa sekä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulee jatkossakin näkyä myös talousarviossa, vaikka varsinaiset korjaavat palvelut ovatkin siirtyneet hyvinvointialueen vastuulle.

Loimaalla vietetään asumisen teemavuotta. Asuminen ei kuitenkaan ole vain asuntoja, rakennuksia, rakennettua ympäristöä vaan myös elinympäristöjä. Puhdasta ilmaa ja vettä, rikasta, monipuolista luontoa. Vain turvaamalla luonnon monimuotoisuuden voimme tulevaisuudessa selättää globaalien pandemioiden ja ilmastonmuutoksen kaltaiset jättimäiset haasteet, mutta myös taata tavallisen, turvallisen joka päiväisen arjen kuntalaisille. Siksi myös luontoarvot ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen tulisi olla huomioitu tulevaisuudessa myös talousarviotasolla.