Sateenkaarilippu symboloi suvaitsevaisuutta

Leila Tanskasen (sdp) alulle panema ja itsekin allekirjoittamani valtuustoaloite
Sateenkaariliputuksesta Loimaalla on kirvoittanut useat nimimerkin takaa kopittelemaan
mielipiteitään sateenkaariliputuksesta. On viitattu sateenkaarilippuun mm. yksittäisen järjestön
lippuna. Sateenkaarilippu ei kuitenkaan ole minkään yksittäisen järjestön tai ihmisryhmän lippu vaan
globaalisti tunnettu moniarvoisuuden symboli. Sateenkaarilippu on viesti erityisesti seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluville “sinä olet tervetullut tänne”. Suomen lippu, kaupungin viiri tai
vastaava ei tällaista viestiä välitä.

Kuten Tanskanen aloitteen perusteluissa toteaa Pride on maailmanlaajuinen kansanliike, joka sai
alkunsa Stonewallin mellakoissa Yhdysvalloissa 1969. Tätä edelsi pitkä historia, jossa seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluvia suljettiin mielisairaaloihin ja vankiloihin, heitä julkisesti
häpäistiin, kidutettiin, suljettiin keskitysleireille ja ”siivottiin” pois vain siksi, että he halusivat elää
elämäänsä sellaisina kuin olivat. Suomi on Euroopan mittapuulla edistyksellinen maa
seksuaalivähemmistöjen oikeuksissa lainsäädännön tasolla. Yhteiskuntamme ei kuitenkaan ole vapaa
ihmisoikeuksien vastaisesta retoriikasta eikä tasa-arvo aina välity käytännön tekojen tasolle. On
muistettava, että ihmisoikeudet ovat yksi suuri kokonaisuus ja jonkin vähemmistön oikeuksien
polkeminen polkee kaikkien ihmisten oikeutta elää vapaana pelosta ja syrjinnästä. Vähemmistön
oikeuksia ei voida parantaa vain vähemmistön äänillä vaan siihen tarvitaan enemmistön tuki.
Jokaisen tulee saada tulla nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään, vapaana pelosta ja syrjinnästä.
Myös Loimaan kaupungin tulee viestiä, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat tärkeitä arvoja
kaupungissamme ja että kaupunkimme on syrjinnästä vapaa. Syrjimättömyyden on symbolisen
liputuksen lisäksi todeuduttava myös käytännössä niin kaupungin palveuissa kuin kuntalaisten
jokapäiväisessä elämässä.

Maarit Koivisto, kaupunginvaltuutettu (vas.)

 

Tämä kirjoitus on julkaistu myös Loimaan Lehdessä 29.10.2022