Perusterveydenhuollon tulisi olla asiakkaalle maksutonta

Terveydenhuollon asiakasmaksuja säätelee Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) lainsäädännöllä. Vuoden
2023 alusta asiakasmaksujen suuruudesta päättävät hyvinvointialueet. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen
talousarviovalmistelussa on tällä hetkellä lähtökohtana nostaa kaikki, myös perusterveydenhuollon
asiakasmaksut, lain sallimaan maksimiin. Tämä ei kuitenkaan useimmille poliittisille päättäjille ole sopinut
vaan nyt sorvataan kompromissia, jossa määriteltäisiin tiettyjä erityisryhmiä vapautetuksi näistä maksuista.
Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä on ollut tyytymätön kompromissivaihtoehtoihin, sillä
Vasemmistoliiton pitkäaikaisena tavoitteena on ollut poistaa perusterveydenhuollon asiakasmaksut
kokonaan. Tähän mennessä tavoite on toteutunut ainoastaan Helsingin kaupungissa.

Asiakasmaksut kattavat STM:n mukaan vain n. 7% sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen
kustannuksista, josta terveyskeskusmaksujen osuus on vieläkin pienempi. Ennen asiakasmaksuista
luopumista Helsingin kaupunki käytti n. 30% asiakasmaksujen tuotosta maksujen laskutuksesta aiheutuviin
kuluihin. Näin ollen asiakasmaksuista kertyvä taloushyöty on hyvinvointialueen kokonaistalouden kannalta
varsin vähämerkityksellinen. Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän keskuudessa vallitsee suuri huoli siitä,
miten nousevien elinkustannusten aikana terveyskeskusmaksut vaikuttavat palveluiden piiriin
hakeutumiseen. On olemassa runsaasti tutkimustietoa, joka osoittaa, että mahdollisimman matalan
kynnyksen pääsy perusterveydenhuollon palveluihin auttaa kaventamaan sosioekonomisia terveyseroja ja
tuottaa merkittäviä säästöjä terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin. Esimerkiksi komplisoituneen
diabeteksen hoitokustannukset ovat yli 20 kertaiset verrattuna komplisoitumattomaan tilanteeseen.
Diabeteksen komplikaatioiden ehkäisyssä olennaista on mahdollisimman varhainen taudin havaitseminen
ja tehokas hoito.

Perusterveydenhuollon asiakasmaksujen poistaminen ei kaataisi hyvinvointialueen taloutta, mutta se
parantaisi oleellisesti etenkin pienituloisten pääsyä palveluiden piiriin, lisäisi tasa-arvoa ja vähentäisi
tarpeetonta byrokratiaa. Taloushallinnon osaajien työpanosta tarvitaan hyvinvointialueella paljon
muuhunkin kuin laskutusrumban pyörittämiseen ja sen määrittelemiseen kuka milloinkin lasketaan
tarpeeksi huono-osaiseksi vapautuakseen terveyskeskusmaksusta.

 

Maarit Koivisto, lääkäri, Varsinais-Suomen aluevaltuuston varapuheenjohtaja, vas.

 

 

Tämä teksti on julkaistu lyhennettynä versiona Turun Sanomissa 18.10.2022 ja Loimaan Lehdessä 22.10.2022