Siirtyvätkö kaikki terveyspalvelut Turkuun?

Otsikon kysymystä kysytään aluevaaliehdokkailta vaalien alla. Kysymys on sikäli virheellinen, että se sisältää oletuksen siitä, että Turussa olisi olemassa jonkinlaisia resursseja maakunnan muiden kuntien asukkaiden palveluiden tuottamiseen. Totuus kuitenkin on, että Turun perusterveydenhuolto on kaikista maakuntamme kunnista pahimmassa kriisissä. Turku yrittää parhaillaan paikata tilannetta ostamalla yksityisiä lääkäripalveluita miljoonilla euroilla ymmärtämättä kuitenkaan sitä, ettei yksityistä terveyspalvelusektoria ole suunniteltu toteuttamaan terveyskeskusten tehtäviä. Etenkin monisairaiden potilaiden ongelmista vain hyvin pieni osa voidaan hoitaa yhden vastaanottokäynnin puitteissa ja yksityisellä sektorilla vaihtoehdoksi tällöin jää lähettää potilas eteenpäin ja näin kuormittaa erikoissairaanhoitoa sellaisilla asioilla, joiden kuuluisi hoitua terveyskeskuksessa.

Usein kysytään myös mitkä terveysasemista nyt tullaan hyvinvointialueelle siirryttäessä lakkauttamaan, kun pitäisi kysyä, mitä palveluita meidän täytyy lisätä, jotta pystymme vastaamaan vuosien aliresurssoinnin aiheuttamaan ja koronapandemian entisestään pahentamaan vajeeseen. Esimerkiksi Loimaan sairaalan akuuttien kuntoutusosastojen tyyppisistä vuodeosastopaikoista on jatkuvasti paheneva krooninen pula koko maakunnassa. Mielestäni hyvinvointialueen tulee asettaa itselleen seuraavat tavoitteet, jotta terveydenhuollon kriisistä voidaan ylipäätään selvitä 1) kansalaisten yhteyden saanti ja pääsy perustason terveyspalveluihin on varmistettava, 2) perusterveydenhuoltoon on järjestettävä tarpeen mukainen määrä aikoja niin kiireettömien kuin kiireellisten asioiden hoitoon, 3) sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon on oltava riittävästi vuodeosastopaikkoja ja 4) erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon on suunniteltava toimintamallit yhdessä siten, että potilaiden sairaudet tulevat hoidetuksi asianmukaisesti resursseja haaskaamatta.

Maarit Koivisto, lääkäri, aluevaaliehdokas (vas.), Loimaa

 

Teksti on julkaistu aiemmin Loimaan Lehdessä ja Turun Sanomissa