Valtuustoaloite Lasten Parlamentti 11.11.2019

Kuntalaisten osallistaminen päätöksentekoprosesseihin on yksi Loimaan uuden strategian tavoitteista. Meillä onkin erittäin aktiivisia kuntalaisia, kun sitä mittaa esimerkiksi kuntalaisaloitteiden ja somessa käytävien paikallisiin asioihin keskittyvien keskustelujen määrässä. Nuorisovaltuustokin Loimaalla on, ja se kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Nuorisovaltuuston jäseninä on yläkouluikäisiä, lukiolaisia ja ammatillisen puolen opiskelijoita.

Monessa kunnassa (esim. Tammela, Nokia, Turku ja Tampere) toimii myös niin sanottu Lasten Parlamentti, jossa alakouluikäiset lapset voivat kertoa kaupungin päättäjille kehittämisideoitaan mm. opetusta koskeviin päätöksiin. Tämän on havaittu osallistavan lapsia jo varhain ottamaan kantaa heille tärkeisiin asioihin ja kehittävän myös tärkeitä yhteistyötaitoja, joita lapsi tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittääkin, että Loimaalla kartoitetaan mahdollisuutta ja halukkuutta Lasten Parlamentille yhteistyössä perusopetuksen ja nuorisotyön toimijoiden kanssa.