Vappupuhe: hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu punaisten lippujen alla

 

Eveliina Tyyskänen piti seuraavan puheen Loimaan vasemmistoliiton vappujuhlassa 1.5.2017 Loimaan torilla.

Hyvät toverit, siskot sekä veljet tervetuloa minunkin puolestani Loimaan vasemmistoliiton vappujuhlaan juhlistamaan kansainvälistä työväen juhlapäivää ja suomalaisen työn päivää.

Vappu on meille tärkeä päivä ja on aina hienoa kun pääsee tänne puhumaan omiensa eteen. Minulle vappu on aina ollut tärkeä juhla. Lapsena marssittiin Raisiossa tai Turussa ja iltapäivällä pääsi tivoliin. Askaisissa mamman luona sai maailman parasta simaa ja munkkia.  Tänä päivänä vappu on edelleen tärkeä, tivolin ja siman sijaan vappu on ensisijaisesti minulle, päivä jolloin saan olla erityisen ylpeä aatteestamme ja omista punaisista juuristani sekä työväen saavutuksista satavuotisen suomemme historiassa. Punaisin voimin on luotu se kivijalka miksi Suomea on voitu kutsua hyvinvointivaltioksi.

Tänä vappuna tässä puhuminen tuntuu erityisen hienolta. Viimeksi kun pidin tällä lavalla juhlapuheen oli juuri käyty vuoden 2015 eduskuntavaalit, jotka eivät meille olleet suopuisat vaan tuntui, että kovat arvot sekä pelonilmapiiri otti valtaa. Tuolloin juuri käytyjen vaalien tulos oli meille suuri pettymys. Kehotin silloisessa puheessani kuitenkin luottamaan tulevaisuuteen.

Maalailin tuolloin puheessani, että alkava, eli nyt istuva hallituskausi tulee olemaan ratkaiseva hyvinvointiyhteiskunnalle, mutta myös vasemmistoliitolle. Uskoin tuolloin, että tämä hallitus tulee antamaan kovaa ja kylmää kyytiä hyvinvointiyhteiskunnalle, jonka jälkeen vasemmistoliitolle on tarvetta. Olin tuolloin myös kovin huolestunut äärioikeistolaisten arvojen noususta. Sanoin tuolloin, että Suomi on meidän kaikkien yhteinen maa. Suomi on rauhan maa, jossa ei saa olla sijaa nationalistisille liikkeille.

Toverit

Tänään kuitenkin tunnelma on luottavaisempi ja valoisa vaikkakin edellä mainitsemani maalailuni ja tuolloiset pelkoni ovatkin osoittautuneet oikeiksi, mutta oikeiksi myös siinä että vasemmistoa tarvitaan ja näyttää siltä, että ihmiset ovat tämän itsekin huomaamassa. Juuri käytyjen kuntavaalien jälkeen oli hienoa herätä maanantai aamuna ja nähdä miten kannatuksemme oli noussut, suunta on oikea. Loimaalla vasemmistoliitto nosti kannatustaan yhdellä prosentilla.

Näyttää siltä, että työmme Loimaan eteen on saanut kannattajiemme luottamusta. Olemme lautakunnissa, hallituksessa sekä valtuustossa tehneet juuri sen minkä lupasimme edellisten kuntavaalien alla. Lupasimme tuolloin puolustaa Loimaalaisia palveluita emmekä hyväksy niihin kohdistuvaa eriarvoistamista ja leikkauksia. Näin olemme toimineet ja tulemme toimimaan edelleen. Toimimme jatkossakin yhdenvertaisen kunnan eteen, jossa jokaisen kuntalaisen on hyvä elää. Hyvä kunta syntyy tasa-arvoisesti jakautuvasta hyvinvoinnista, sivistyksestä sekä mahdollisuudesta työhön.  Kiitos äänestäjille. Teidän ansioista me saamme tätä työtämme jatkaa.

Valtakunnallisesti kun katsoo vaalitulosta on selvästi nähtävissä, että ihmiset eivät halua enempää leikkauksia, vihanpitoa eikä kylmiä arvoja sata vuotiaaseen Suomeemme.  Emme me halua toistaa sadan vuoden takaisia kauhuja, jossa suomalainen nousi toista suomalaista vastaan. Tuolloin oli kyse kapinasta. Siitä, että toisella osalla suomalaisia ei ollut juuri mitään kun taas toisella osalla oli paljon. Satavuotiaassa Suomessa meidän pitäisi omaa historiaamme taaksepäin katsoen nähdä mitä tapahtuu kun eriarvoisuus kasvaa. Meillä on siitä verestävä muisto ikuisesti.

​Toivon, että ihmiset eivät tässä satavuotiaassa suomessa unohda historiaamme vaan oppivat siitä. Vaikka totta on, että vanhat jakolinjat ja ristiriidat ovat jälleen ajankohtaisia. Sata vuotta on mennyt ja jälleen eletään ajassa joissa toisilla on paljon ja toisilla koko ajan vähemmän.  Kuilu hyväosaisten ja huonompi osaisten välillä käy edelleen suuremmaksi. Lisäksi on syntynyt täysin uusi ilmiö. Työssä käyvät köyhät.

Työpaikkojen lisäämisen lisäksi pitäisi pitää huolta myös siitä, että ihmisen kannattaa käydä töissä. Erilaisten taksojen ja kustannusten nousujen vuoksi työstä saatu palkka ei elämiseen riitä. Tästä vielä kiitokseksi istuva hallitus oli kikyä tehdessään sitä mieltä, että työläisten työaikaa pidentämällä ja lomarahojen leikkauksella saadaan Suomi nousuun.

Jos ei itkettäisi, niin naurattaisi koko ajatus. Ei työpaikkojen lisäämistä voi jättää vain yritysten tehtäväksi. Valtio ja kunnat pystyvät omilla valinnoillaan lisäämään työpaikkoja. Mitä rakennetaan, mitä palveluita tuotetaan? Leikkaamalla koko ajan palveluista ja koulutuksesta vähenee myös työpaikat. Tästä oli vuoden -15 vaaleissa vasemmistolla hyvä elvytyspaketti, jolle hallituksessa istuvat puolueet lähinnä nauroivat.

Vaikka nyt puoliväliriihen kohdalla meillä täällä Varsinais-Suomessa näkyy valonpilkahdus työllisyydessä, tämä ei kuitenkaan tule riittämään siihen, että hallitus pääsee asettamiinsa työllisyystavoitteisiinsa. Työpaikkojen tulisi lisääntyä tasaisesti koko Suomen alueella. Valtion ja kuntien tulisi kantaa siitä oma vastuunsa lisäämällä kuntapalveluita eikä leikkaamalla niitä. Rakentaminen ja kiinteistöjen kunnossapito loisi myös paljon työpaikkoja. Keinoja työllisyyden nousuun on jos kaikki tavat vaan otettaisiin käyttöön.

Istuva hallitus taitaa olla koulutus- ja sivistysvastaisin hallitus ikinä, ainakin teoillaan sellaisen kuvan antavat. Hallituksen tekemät koulutusleikkaukset tulevat olemaan maallemme hyvin kohtalokkaat. Nyt käydyssä puoliväliriihessä hallitus lähinnä keskittyi jälleen purukumipaikkaustaktiikkaan. Palautettiin pieniä summia sinne mistä juuri tehtiin mittavia miljoonien leikkauksia. Vasemmisto ei halua mentävän ajassa taaksepäin, aikaan jossa hyvätuloisten lapset kouluttautuivat ja sivistys ei ollut kaikkien tasapuolisesti saatavissa. Koulutuksen puute luo syrjäytymisen lisääntymistä ja on yhteiskunnalle tulevaisuudessa suuri kustannus erinäisine liitännäisongelmineen. Puhumattakaan mitä tämä kaikki tekee yksittäisen nuoren tulevaisuuden näkymille.

Puoliväliriihi ei muuttanut hallituksen poliittista linjaa mitenkään. Päätökset saattavat olla signaali oikeaan suuntaan, mutta täysin riittämättömiä. Pienillä summilla yritetään muka paikkailla isolla kädellä tehtyjä heikennyksiä. Työttömiä rangaistaan työttömyysturvaa leikaten, jos työtön ei onnistu löytämään pätkätöitä työttömyysjakson aikana. Asumistukeen tehtiin lisäleikkauksia, jotka koskevat jälleen kaikkein pienituloisimpia.

Toverit

Ennen juuri käytyjä kuntavaaleja ja ennen puoliväliriihtä hallitus lupasi, tai ainakin keskusta ja perussuomalaiset, ettei leikkauksia tehdä. Nyt niitä tehtiin kuitenkin, ja jälleen kaikkein pienituloisimmilta. Hallitus pitää huolen siitä, että maassamme on hyvin epätasaisesti jakautuva mahdollisuus positiivisille tulevaisuuden näkymille. Tulo- ja terveyserot kasvavat edelleen huimaa vauhtia.  Vallassa olevat puolueet ovat huolissaan hyvinvoinnin sijasta enemmän valtionvelasta.

Vasemmistoliitto näyttää olevan ainut puolue, joka on huolissaan leikkauksista aiheutuvasta pahoinvoinnista ja epäoikeudenmukaisuudesta.  Onneksi nyt näiden vaalien jälkeen näyttää siltä, että suuri osa suomalaisista on myös huolissaan siitä hyvinvointivelasta minkä me lapsillemme jätämme jos annamme oikeiston jatkaa valitsemallaan leikkausvimmaisella tiellään. Kyllä minä haluan jättää lapsillemme Suomen, jossa minä olen saanut kasvaa aikuiseksi. Suomen, jossa edelleen jokaisella lapsella on tasa-arvoiset lähtökohdat hyvinvointiin, koulutukseen, sivistykseen, kulttuuriin, urheiluun ja työntekoon. Vain hyvinvoiva, oppinut ja työssä käyvä kansa kykenee velkojansa maksamaan.

Toverit

Kauaa ei saada vaaleilta käsiämme lepuuttaa. Edessä on vuoden päästä hyvin tärkeät maakuntavaalit, johon vasemmistoliitto lähtee toiveikkain odotuksin. Osa syy kannatuksemme nousuun niin valtakunnallisesti kuin Loimaallakin on saattanut olla näkyvä soteuudistuksen kyseenalaistaminen ja sen esillä pitäminen. Vasemmistoliitto on sitä mieltä, että sote uudistus tarvitaan mutta ei siten miten sitä nyt ollaan viemässä Sipilän johdolla läpi. Kokoomus sai uudistukseen ujutettua hyvin vaarallisen valinnanvapausmallin. Perussuomalaiset ovat vain tyytyneet hiljaa sivusta seuraaman miten keskusta ja kokoomus vie läpi sosiaali- ja terveyspalveluiden avaamista kaupantavaraksi. Uudistusta, jossa hyvinvoinnista tulee kauppatavaraa. Uudistusta joka tulee edelleen kasvattamaan hyvinvointieroja ympäri Suomen. Uudistusta josta yli puoluerajojen ovat eri asiantuntijat varoittaneet Suomalaisia.

Vasemmistoliitto niin Loimaalla kuin koko Suomessakin tulee tekemään kaikkensa, että uudistukseen palautetaan se oikeudenmukaisuus ja palveluiden laadun varmistaminen, jonka vuoksi alun perin uudistusta alettiin valmiselemaan. Vasemmistoliitto ei myöskään tule hyväksymään sote-palveluiden yksityistämisen ja yhtiöittämisen kautta tapahtuvaa tulonsiirtoa yhteiskunnalta yrityksille. Perusterveydenhuoltoon ja kotihoitoon on lisättävä resursseja ja kallis erikoissairaanhoito ja pitkäaikaislaitoshoito on kohdennettava oikein.

Uudistus ei myöskään tule tuomaan niitä säästöjä mitä on kuviteltu ja näin ollen myös taksat tulevat jälleen nousemaan.  Uudistuksessa tulee turvata sotehenkilöstön työpaikat. Tässä mallissa yksityinen ja kolmas sektori kilpailevat asiakkaista julkisten palveluntuottajien kanssa. Tämän seurauksena julkisen sektorin työntekijöiden irtisanomisriski auttamatta tulee kasvamaan. Tähän me vasemmistossa emme taivu emmekä sitä aio niellä.

Toverit

Haluan vielä kiittää äänestäjiämme. Teidän ansiosta tänä suomisata-vuotena meidän kannatuksemme on lähtenyt nousuun. Oikeistoin toimesta on ajettu alas sitä tasa-arvoista suomea jonka meidän esi-isämme ovat luoneet. Välillä sitä pelkää, että ehtiikö vallassa olevat puolueet ajamaan kaiken alas ennen kuin suuntaa kääntyy takaisin vasemmalle ja meidän lapsemme joutuvat taistelemaan uudestaan kaiken sen eteen mitä toverimme vuosien saatossa ovat meille rakentaneet. Kiitos äänestäjien, tänään ainakin näyttää siltä, että ehkei meidän jälkipolvemme joudukaan käymään tätä pelkäämääni taistelua ihan kokonaan uudestaan, vaan Suomi muistaa miksi olemme saaneet kutsua itseämme hyvinvointivaltioksi.

Satavuotiaaseen Suomeen mahtuu niin paljon hyvää ja kaunista. Asioita joista me suomalaiset olemme saaneet olla ylpeitä. Vuosia meillä on ollut maailman hienoin koulutusjärjestelmä, tasa-arvoiset sosiaali- ja terveyspalvelut, kaikille suomalaislapsille on taattu tasa-arvoiset lähtökohdat elämään. Meillä on arvostettu luontoa ja me olemme saaneet elää puhtaassa Suomessa. Liian pitkään näitä Suomen hienouksia on ajettu alas, nyt suunta täytyy muuttaa ennen kuin on myöhäistä.  Minä uskon, että muutos on mahdollinen, mutta se vaatii meitä kaikkia. Politiikan suunta on muutettavissa. Pienin askelin se alkaa, mutta se alkaa. Siihen minä uskon ja toivon, että tekin toverit jaksatte uskoa ja taistella paremman Suomen puolesta.

Toverit

Kun puhettani kirjoitin ajattelin samalla väkisinkin satavuotiaan Suomemme kokonaiskuvaa, tilaa ja murrosta osana Eurooppaa ja koko maailmaa. Tätä myöden ajatukset valtaa erinäiset isot ja pienet sekä globaalit ajatukset.  Terrorismi, nationalistiset vastarintaliikkeet, kasvava vastakkain asettelu, hyökkäykset eri ihmisryhmiä kohtaan jne. lista on pitkä.  Ajattelin, että näistä asioista ainakin tulee tänä päivänä puhua ja näistähän aiheista saisikin puheen joka kestäisi huomisaamuun.

….Päätin kuitenkin toisin.  En minä halua antaa väkivallalle ja pelolle tilaa minun ja meidän vappuumme. En minä halua antaa vihalle ja pelolle tilaa minun Suomessani. Minun Suomessani puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä faktoihin perustuen ja annetaan sananvapauden toteutua. Minun suomessani nimenomaan puhutaan.

Sananvapaus ei ole sitä uhoa ja uhkailua mitä tänä päivänä maassamme on aivan liikaa. Emmekä me suostu taipumaan pelolle. Emme me suostu pelkäämään. Eikä meitä pelolla hiljennetä.

Sanat ovat ainoa ase jotka me voimme hyväksyä. Sanat ovat myös ainut ase jolla voi maailmaa oikeasti muuttaa paremmaksi. Vasemmistoliitto edelleen uskoo kaikkien kansojen veljeyteen ja pitää kaikista ihmisistä huolta.

Joten, toverit, pitäkäämme me huolta siitä, että me puhumme suvaitsevaisuuden, tasa-arvon ja ennen kaikkea ihmisarvojen puolesta. Sillä juuri vapaus, ihmisarvot ja nimenomaan kaikkien ihmisten yhtäläinen ihmisarvo on yksi siitä maamme upeudesta josta sata vuotta sitten kapinaan nousseet esi-isämmekin haluaisivat meidän tänään täällä puhuvan. Ei anneta kapitalismin, rasismin eikä pelon viedä sitä meiltä. Maamme on vielä nuori, meillä on vielä paljon opittavaa. Mutta jotta voi oppia, tulee tuntea historiaa ja oppia virheistä.  Mennään toista sataa vuotta kohden tasa-arvoisena, yhtenäisenä, rauhaa rakentavana kansana, hyvinvoivana ja oikeudenmukaisena toverijoukkona.

Punaisten lippujen alla on hyvinvointiyhteiskunta luotu ja punaisten lippujen alla se jälleen rakennetaan.

Hyvää vappua toverit.

Eveliina Tyyskänen

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *