Kannanotto akuutti kuntoutusosasto 3:n sulkuun

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei hyväksy kuntoutusosato 3:n sulkemista. Loimaalla terveys- ja hoivapalveluiden tarve on suuri johtuen väestön ikärakenteesta ja kaupunkilaisten palvelut on mitoitettava palveluiden todellisen tarpeen mukaan. Loimaalaiset sairastavat osaston sulkuaikanakin ja heidät on hoidettava.

Loimaan akuuttien kuntoutusosastojen käyttöaste on ollut sopiva, siten, että sairaalasta jatkohoitoon siirtyvien potilaiden hoitoketju on ollut joustava. Sosiaali-ja terveysjohtaja Timo Hokkanen mainitsi (Turun Sanomat 22.2.), että ei ole mitenkään poikkeuksellista sijoittaa potilaita toisten kuntien vuodeosastoille. Loimaalla tällaista tilannetta voidaan kuitenkin pitää poikkeuksellisena. Olemme yleensä pystyneet hoitamaan oman kuntamme asukkaat omilla vuodeosastoillamme ja ajoittain myös tarjoamaan vuodeosastohoitoa muiden Varsinais-Suomen kuntien asukkaille korvausta vastaan. Loimaalla olemmekin pitkälti välttyneet maksamasta kalliita siirtoviivemaksuja, joita syntyy, jos potilas ei pääse siirtymään jatkohoitoon erikoissairaanhoidon osastoilta tai päivystyspoliklinikalta hoidon tarpeen vaatiman aikataulun mukaisesti.

Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Jari Välimäki avaa mielipidekirjoituksessaan (Loimaan Lehti 25.2.) osaston 3 tilannetta. Välimäen mukaan kukaan ei ole esittänyt muuta vaihtoehtoa osaston sulkemiselle. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti kaupunginvaltuustossa 9.12.2019 kunnallisveron maltillista korotusta kaupungin talousarvion tasapainottamiseksi ja lomautusten välttämiseksi. Tämä vaihtoehto ei valtuustossa saanut kannatusta ja jouduttiin yt-menettelyn kautta hakemaan vastaava säästö kaupungin henkilökunnan palkoista. Välimäki on oikeassa siinä, että hyvinvointivaliokunnalle ei tosiaankaan esitelty mitään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa lomautukset. Vasemmistoliiton edustajat tekivät hyvinvointivaliokunnassakin muutosesityksen, jonka mukaan lomautusten toteuttamiselle olisi vielä etsitty muita vaihtoehtoisia keinoja, joilla olisi vältetty riskialtis osasto 3:n sulkeminen.

Hyvinvointisektorin lomautusten taloudellisista kokonaisvaikutuksista ei ole esitetty tarkkoja laskelmia. Tavoitteena on säästää sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökunnan palkoista vuoden 2020 aikana 900 000 euroa. Lomautusten negatiivisia vaikutuksia ei ole riittävästi huomioitu. Näitä ovat mm. osaston tilojen vuokra (yli 200 000 euroa loppuvuoden ajalta), edellämainitut siirtoviivemaksut, pienenevät verotulot ja ostovoima. Inhimillisiä kärsimyksiä ja ongelmia potilaille ja omaisille syntyy väistämättä kun liian huonokuntoisia potilaita siirretään hoidettavaksi kotiin tai ympäri maakuntaa. Vuodeosatohoidossa on myös suuria eroavaisuuksia esimerkiksi hoitohenkilökunnan mitoituksen suhteen, josta muodostuu hoidon hinta.

Milloin tarkalleen ottaen on tarkoitus uudelleen aloittaa luvattu avosairaalatoiminta? Miten paljon kotihoidon resursseja nyt tullaan lisäämään? Näitä keinoja on esitetty ratkaisuksi turvaamaan potilaiden hoito osastosulun aikana. Tiedossa ei ole mitään konkreettista aikataulua tai edes suunnitelmaa näille välttämättömille toimenpiteille. Osasto 3:n vaativaan hoitotyöhön kouluttautuneet hoitajat ovat kysyttyjä ammattilaisia myös muualla. Yt-menettelyn seurauksena heidät on osoitettu toisiin tehtäviin. Mikä on se vetovoimatekijä, joka saa nämä ammattilaiset jäämään Loimaan kaupungin palvelukseen?

Kaikki nämä edellä esitetyt riskit huomioon ottaen, on osasto 3:n määräaikaiseen sulkuun edetty liian nopeasti ja hätiköidysti. Onko kaiken tarkoituksena siis sittenkin sulkea yksi akuutti kuntoutusosasto Loimaalta lopullisesti?

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Hannu Gustafsson

Riina Heinonen

Mika Helin

Maarit Koivisto

Esko Lundgren

Hannes Mikkola

Jarmo Rasi

Lauri Tiainen