kuntapolitiikka

Ryhmäpuheenvuoro, valtuusto 15.11.2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä kokouksen seuraajat. Haluan jälleen kiittää talousjohtaja Lainetta ja muita virkamiehiä teknisesti hyvä laatuisesta ja selkeästä talousarviokirjasta. Arvoisat valtuutetut, nyt käsittelyssämme on Loimaan kaupungin talousarvio vuodelle 2022. Vasemmistoliiton ryhmä pitää positiivisena asiana sitä, ettei talousarvio sisällä merkittäviä uusia leikkauksia kaupunkilaisten palveluihin.

Kuntalaisaloite: Loimaan kaupungin pöytäkirjakäytännön parantaminen

Loimaan kaupungin eri toimielimien virallisissa pöytäkirjoissa ei ilmoiteta mitään kokouksien avaamisesta tai päättämisestä; asian voi päätellä ainoastaan pöytäkirjan alussa olevista kellonajoista. Tämä ei ole riittävä merkintä kokouksen kulusta, vaan selkeästi pitää omana pykälänään kyseiset toimenpiteet merkitä pöytäkirjaan. Näin tekee esimerkiksi kuntien edunvalvoja Kuntaliitto.

Hirvikosken terveysaseman lopettaminen ja koronariskin voittaminen

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2021 terveysasemaverkkoselvityksestä äänin 35-8 lopettaa Hirvikosken terveysaseman palveluita siirtämällä terveyskeskuksen avosairaanhoidon pääterveysasemalle. Asiaa vastustivat kuusi vasemmistoliiton ja kaksi perussuomalaisten valtuutettua. Siirron puolesta äänesti mm. keskustan vaalipäällikkö Olavi Ala-Nissilä. Forssan Lehdessä 27.1.2021 hän toteaa, että käyttäjiä sen palveluille olisi riittänyt ja olennaista on, että kutsutaksitoiminnot ja paikallisliikenne pelittävät. Lisäksi Ala-Nissilä toteaa, että kahden terveysaseman …

Hirvikosken terveysaseman lopettaminen ja koronariskin voittaminenLue lisää »

Terveysasemien karsimisesta odotetaan miljoonasäästöjä?!

Luettuani otsikossa mainitun artikkelin luulin, että onpa toimittaja keksinyt paljon säästöjä terveysasemien karsimisesta. Jutussa kuitenkin ilmeni, että sosiaalijohtaja sekä hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja olivat samaa mieltä. Mikäli terveysasemat ajetaan alas, pääterveysasemaa lukuunottamatta, säästöt ovat 6,7 miljoonaa euroa kymmenen vuoden aikana. Olisiko säästöt voinut laskea 100 vuodelle, jolloin ne olisivat 67 miljoonaa? Isoja lukuja saadaan harhauttamalla. Tiedossa on, …

Terveysasemien karsimisesta odotetaan miljoonasäästöjä?!Lue lisää »

Jotta totuus ei unohtuisi

Valtuutettu Olavi Suominen ei tykännyt punavihreän hallituksen kehumisesta valtuuston kokouksessa 16.11.2020 eikä myöskään hallituksen antamasta noin viiden miljoonan valtionosuudesta. Jos tätä rahaa ei olisi tullut, emme tiedä, kuinka pian Loimaa olisi kriisikunta. Tämän Olavin kirjoituksen jälkeen tuli vielä miljoona euroa ylimääräistä valtionosuutta. Myöskään sitä ei palautettane valtiolle takaisin. Talousjohtaja on ehdottanut rahaa tarpeettomien rakennusten purkuun. …

Jotta totuus ei unohtuisiLue lisää »

Lapidus-hallin taloudellisista vaikutuksista

Jospa unohdetaan hetkeksi työllisyyspolitiikan inhimilliset vaikutukset ja puhutaan hiukan rahasta. Kaupungin valtuuston päätöksellä alasajettavan Lapidus-hallin toimijat tuottavat kaupungille rahallista hyötyä moninkertaisesti hallin ylläpitokustannuksiin nähden. Valtuuston 16.11.2020 hyväksymän talous arvion mukaan Lapidus-hallin ylläpitokustannukset ovat n. 65 000 € vudessa. Kaikki hallin toimijat kuitenkin maksavat osuudestaan vuokraa kaupungille. Vuokratulojen kokonaissummaa ei julkisista kokousasiakirjoista ole löydettävissä. Kuitenkin pelkästään …

Lapidus-hallin taloudellisista vaikutuksistaLue lisää »

Suuri Puhallus

Loimaan kaupunginvaltuustossa tehtiin 16.11.2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä päätös alasajaa n.k. Lapidus-hallin toiminnot vuoden 2021 aikana riippumatta siitä voidaanko näille toiminnoille osoittaa uusia toimitiloja vai ei. Lapidus-hallissa toimii paitsi kaupungin omia työllisyyspalveluita myös kaupungille ostopalveluna työllisyyspalveluita tuottavia voittoatavoittelemattomia yhdistyksiä. Edustamani yhdistyksen, Loimaan seudun työttömät ry:n toimintaan kuuluu lisäksi kauppojen lahjoittamien hävikkielintarvikkeiden ja EU-ruoka-avustusten jako vähävaraisille. Tätä toimintaa …

Suuri PuhallusLue lisää »

Kuntalaisaloite: Liikennejärjestelyt VT9:llä Loimaan keskustan kohdalla

Loimaan kaupungin keskustassa on tehty liikennejärjestelyjä vt 9:n kohdalla, jotka ovat parantaneet liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta. Eräiltä osin on kuitenkin vielä järjestelyjä kesken, jotka johtuvat muuttuneista olosuhteista. Loimaan kaupunki siirsi pääosan hallinnollisista toimistaan Ylistaronkadulle ns. Krottikoulun kiinteistöön, joka lisäsi merkittävästi liikennettä vt 9:n Kutojankadun liittymän kohdalla. Kyseisessä liittymässä ei ole tällä hetkellä ohituskaistaa kummastakaan suunnasta, …

Kuntalaisaloite: Liikennejärjestelyt VT9:llä Loimaan keskustan kohdallaLue lisää »

Kannanotto akuutti kuntoutusosasto 3:n sulkuun

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei hyväksy kuntoutusosato 3:n sulkemista. Loimaalla terveys- ja hoivapalveluiden tarve on suuri johtuen väestön ikärakenteesta ja kaupunkilaisten palvelut on mitoitettava palveluiden todellisen tarpeen mukaan. Loimaalaiset sairastavat osaston sulkuaikanakin ja heidät on hoidettava. Loimaan akuuttien kuntoutusosastojen käyttöaste on ollut sopiva, siten, että sairaalasta jatkohoitoon siirtyvien potilaiden hoitoketju on ollut joustava. Sosiaali-ja terveysjohtaja Timo Hokkanen …

Kannanotto akuutti kuntoutusosasto 3:n sulkuunLue lisää »