Kuntalaisaloite: Loimaan kaupungin pöytäkirjakäytännön parantaminen

Loimaan kaupungin eri toimielimien virallisissa pöytäkirjoissa ei ilmoiteta mitään kokouksien avaamisesta tai päättämisestä; asian voi päätellä ainoastaan pöytäkirjan alussa olevista kellonajoista. Tämä ei ole riittävä merkintä kokouksen kulusta, vaan selkeästi pitää omana pykälänään kyseiset toimenpiteet merkitä pöytäkirjaan. Näin tekee esimerkiksi kuntien edunvalvoja Kuntaliitto. Esityslistoissa tulee mainita myös “Muut asiat”, jolloin kokouksessa voi ottaa käsittelyyn läsnäolijoiden esittämiä asioita. Loimaan kaupungin hallintosäännössä annetaan mahdollisuus tehdä valtuustoaloitteita ilman etukäteisilmoitusta ja tietysti vain kaikkien valtuutettujen hyväksymänä voidaan muistakin asioista keskustella tai jopa päättää. Kokousten kulun kannalta on parempi, että mahdollistetaan jo esityslistassa selkeästi osallistujille mahdollisuus kertoa kokouksessa asioita, joita he näkevät tarpeellisiksi julkituoda. Loimaalla on ollut ja on edelleen myös käytäntönä, että esim. tarkistamattoman kaupunginhallituksen pöytäkirjan esitys viedään virallisena esityksenä valtuustolle, näinhän ei voi toimia. Pitää siis jo ko. kokouksessa päättää ja pöytäkirja tarkistuttaa tässä asiakohdassa, jolloin se saa laillisen esitysvoiman. Pöytäkirjojen tarkistaminen menettää täysin arvonsa, jos asioita hoidetaan täysin pöytäkirjan tarkastajien ohitse ja heistä piittaamatta. Sama koskee toisinkin päin, eli kaupunginhallitus ei voi toimeenpanna valtuuston päätöksiä ennen kuin pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty. Esitän, että Loimaan kaupungin hallinto muuttaa edellä mainituin perustein kokouskäytäntöjään kaikkien toimielintensä kohdalla.

Kuvaavin esimerkki pöytäkirjakäytännön “erikoisuudesta” Loimaalla on, kun 21.6.2021 klo 20.40 päättyneen valtuuston kokouksen jälkeen klo 20.50 alkanut kaupunginhallituksen kokous ilmoitti  valtuuston päätösten olevan laillisesti tehtyjä ja hallitus päätti panna ne  heti täytäntöön. Itsekin valtuuston kokouksessa mukana olleena voin todeta, että yhtäkään valtuustossa käsiteltyä asiaa ei välittömästi pöytäkirjatarkastettu ja hyväksytty, tuskin myöskään kokouksen sihteeri (joka myös hallituksen sihteeri) ja pöytäkirjantarkastajat 10 minuutissa saivat pöytäkirjan aikaiseksi ja hyväksytyksi. En usko, että edes tarkistamatonta pöytäkirjaa oli hallituksen käytössä. Vaikka valtuuston ptk on nyt netissä hyväksyttynä, en malta olla sen sisältöä  tai pikemminkin sisällön puuttumista kritisoimatta, kokouksen aikana pidettiin merkittäviä puheenvuoroja, joista ei ole mainintaa, avoimuutta  jäi taas kerran puuttumaan, saatikka mainintaa tämän valtuustokauden todennäköisesti (!) viimeisestä kokouksesta. Vaikka pöytäkirjat ovatkin ns. päätöspöytäkirjoja vähän inhimillisyyttäkin voi olla itse päätösten kärsimättä mukana. Kaupunginhallituksen osalta ymmärrän toki, että haluttiin säästää  jäsenten aikaa ja vaivaa, mutta jos mutkia liiaksi suoristaa, tulee vauhtisokeus ja ollaan kohta pientareella katollaan.

Hannes Mikkola
Kojonperä