Kuntalaisaloite: Liikennejärjestelyt VT9:llä Loimaan keskustan kohdalla

Loimaan kaupungin keskustassa on tehty liikennejärjestelyjä vt 9:n kohdalla, jotka ovat parantaneet liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta. Eräiltä osin on kuitenkin vielä järjestelyjä kesken, jotka johtuvat muuttuneista olosuhteista. Loimaan kaupunki siirsi pääosan hallinnollisista toimistaan Ylistaronkadulle ns. Krottikoulun kiinteistöön, joka lisäsi merkittävästi liikennettä vt 9:n Kutojankadun liittymän kohdalla. Kyseisessä liittymässä ei ole tällä hetkellä ohituskaistaa kummastakaan suunnasta, eikä mitään muutakaan opastetta siitä, että uusi kaupungintalo sijaitsee Kutojankadun päässä. Kesäaikaan ko. alueella on 100 km:n nopeusrajoitus, talviaikaan 80 km. Liikenneturvallisuuden kannalta on kestämätön tilanne, että varsin vilkas mm. rekkaliikenne voi ajaa näin suurella nopeudella vaikkapa jonkun yllättäen kääntyvän eli myöhään vilkuttavan henkilöauton perässä vaikkapa jäätyneillä tienpinnoilla. Onnettomuusriski on hyvin konkreettinen.

Esitän, että Loimaan kaupunki ryhtyy välittömästi neuvotteluihin 9-tien ylläpitäjän kanssa kyseisen liittymän turvallisuuden parantamiseksi esim. seuraavasti:
Yleinen nopeusrajoitus 60 km tunnissa alkaa Loimaan kohdalla n. Eteläkaaren ylikulkusillan kohtaa ja jatkuu Kutojankadun ohitse ja tietysti myös toisinpäin.
Vaikka 9-tie on valtatie, on vastaavia käytäntöjä monessa muussakin paikkaa ja pienenpienkin taajamien kohdalla. Ei varmastikaan haittaa kenenkään matkantekoa! Tietysti myös valvontakameroitten sijoittelu helpottaisi nopeuksien hillintää. Ohituskaistat tulisi rakentaa pikaisesti kääntymisen helpottamiseksi Kutojankadulle. Muillakin liikenne- ja opastusmerkeillä, sekä valaistuksella tulisi välittömästi voitavan ennakoida liikennevirrassa tämä tällä hetkellä vaarallinen risteys.

Korostan myös sitä, että liittymän sulkeminen ei ole mikään ratkaisu, sillä se aiheuttaa merkittävässti lisää liikennennttä Hulmin asuntoalueella, jossa sitten on taas omat riskinsä liikkua.
Toivon, että mitkään arvovalta-, reviiri- tai vastaavat kiistat eivät vaikeuta ongelman ratkaisua, vaan hyvässä yhteistyössä eri viranomaiset hoitavat tämän asian hyvään lopputulokseen.
Joku on kai joskus laskenut, että ihmishengen arvo on keskimäärin 1-2 miljoonaa euroa, mutta jos menetämme oman välinpitämättömyytemme takia vaikkapa tulevaisuuden Albert Einsteinin, niin mittaamattoman vahingon olemme itsellemme aiheuttaneet.

Vastuuhenkilö
Hannes Mikkola
Loimaa