Ryhmäpuhe, valtuusto 16.11.2020

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä kokouksen seuraajat.

Ihan ensimmäiseksi haluan kiittää talousjohtaja Lainetta ja muita virkamiehiä teknisesti hyvä laatuisesta ja selkeästä talousarviokirjasta.
Koskaan ei ole talousarvion tekeminen ollut näin helppoa. Kaupungin talouslukemat näyttävät tällä hetkellä jopa ennakkoarviotakin positiivisemmilta. Onhan meillä hyväksyttävänämme nyt ennennäkemättömän suuret, plus merkkiset muutosesitykset 2020 talousarvioon. Tällaiset talouslukemat saavat ajattelemaan, että nyt kaupungilla menee hyvin. Kuitenkin tästä positiivisesta tuloksesta hyvin vähän, jos yhtään, on meidän luottamushenkilöiden ansiota.

Kaupungin henkilöstöltä on otettu lomautusten muodossa 1,5 M€ tästä hyvästä tuloksesta. Lisäksi korona pandemiasta aiheutuneet muutokset ovat pienentäneet kaupungin menoja odottamattomasti. Nämä rahat eivät kuitenkaan ole ilmestyneet tyhjästä vaan ne ovat pois mm. hoitamatta jääneiltä sairailta, joilta jo pelkästään erikoissairaanhoidon vähenemisen muodossa saatiin 2 M€. Sekä lapsilta, jotka ensin joutuivat keväällä etäopetukseen ja vielä syksyllä opettajien lomautusten vuoksi erityisjärjestelyihin. Osa niistä oppilaista, jotka jo ennen etäkoulua olivat opiskelutaidoiltaan heikompia, jäi etäkoulun vuoksi oppimisessa entisestään jälkeen, millä saattaa olla heidän tulevaisuutensa kannalta tuhoisia vaikutuksia. Erikoissairaanhoidon dramaattisesti vähentynyt käyttö puolestaan aiheutti hoitovelkaa, jonka suuruutta voimme toistaiseksi vain arvailla. Kuitenkin tämä velka lankenee maksettavaksemme tulevien vuosien aikana.

Lisäksi maamme punavihreä hallitus on nyt rientänyt pelastamaan kuntia. Valtionosuuksia on kasvatettu useilla miljoonilla sekä tälle kuluvalle vuodelle, että vuodelle 2021. Suomen valtio on ottanut kuntien puolesta vastaan koronapandemiasta aiheutuneen kovimman iskun, jotta kuntien resurssit riittäisivät elintärkeistä peruspalveluista huolehtimiseen. Hallitus haluaa kaikin keinoin välttää 1990-luvun laman kaltaisten tuhoisien talousvaikutusten toistumisen kunnissa. Lapsilta, nuorilta ja sairailta ei ole syytä leikata yhtään enempää. Koronapandemia tulee kuitenkin vaikuttamaan julkiseen talouteemme vielä pitkään, vaikkakin sekä valtion, että meidän paikallisten viranomaisten toimesta pandemiatorjunnassa onkin onnistuttu kiitettävästi. Tehokas pandemiatorjunta onkin avainasemassa myös talouden pelastamiseksi niin kunnissa kuin yksityissektorilla.

Vaikka onkin toki positiivista, että kaupungin 8M€ alijäämää pystytään nyt kuromaan kiinni, ei vasemmistoliiton ryhmän mielestä tarkoitus tässäkään tilanteessa pyhitä keinoja ja olisi häpeällistä kehua valtuustoa, hallitusta tai taloustyöryhmää näistä luvuista, jotka on saatu aikaan valtion tuella ja lisäksi hyvällä tuurilla.

Arvoisat valtuutetut, nyt käsittelyssämme on Loimaan kaupungin talousarvio vuodelle 2021. Vasemmistoliiton ryhmä pitää positiivisena asiana sitä, ettei talousarvio sisällä merkkittäviä uusia leikkauksia kaupunkilaisten palveluihin. Hyvinvointisektorin talousarvio sisältää toki yhden akuutin kuntoutusosaston lakkauttamisesta seuraavat menoleikkaukset, mutta tätä kompensoimaan on talousarvioon palautettu koti- eli avosairaala sekä uutena asiana omaishoidettavien intervalliosasto. Nämä mainitut toimet ovat välttämätön edellytys sille, että Loimaa voi pärjätä tulevaisuudessa kahdella vuodeosastolla.

Lastensuojeluyksikön toiminnan aloittaminen uudelleen kaupungin omana työnä on juuri sitä suuntausta, jota ryhmämme on johdon mukaisesti kannattanut niin valtuustossa, hallituksessa kuin valiokunnissakin. Sekä kotisairaalatoiminnan että lastensuojeluyksikön lakkauttamiset ovat niitä virheitä, joista olemme joutuneet maksamaan aiempina vuosina. Lisäksi, etenkin nyt kun valtakunnallisestikin on herännyt laajaa keskustelua nuorten pahoinvoinnista, voimmekin Loimaan vasemmistossa olla erityisen tyytyväisiä, että nyt käsiteltävänä olevassa talousarviossa on saatu mukaan rahoitus psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamiseksi kouluihin vuonna 2021. Tästä on erityisesti kiittäminen valtuutettu Riina Heinosta ja koko ryhmäämme pitkäjänteisestä taistelusta lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen parantamiseksi Loimaan kouluissa. Tämä 40 000 €:n lisäraha tuntuu lähes mitättömän pieneltä kun huomioidaan tämän päätöksen ihmilliset vaikutukset nuorten kuntalaisten elämään.

Nyt käsiteltävänämme oleva talousarvio pitää sisällään myös suunnitelmavuodet 2022 ja 2023. Kuitenkaan millään tasolla ei nyt esilläolevissa suunnitelmissa ole otettu huomioon Sote-uudistusta, joka tulee siirtämään vuoden 2023 alusta noin puolet kaupungin käyttöpääomasta perustettavan hyvinvointialueen rahoitukseen. Mielestämme tulisi edes suunnitelmatasolla olla jo nyt huomioituna, miten kaupunki ja sen hallinto tulee turvaamaan kunnan vastuulle jäävien palveluiden resurssit soteuudistuksen jälkeen.

Talousarvio esitys vuodelle 2021 ei pidä sisällään muutoksia veroprosentteihin eikä näitä sisälly myöskään suunnitelmavuosiin 2022 ja 2023. Ryhmämme mielestä maltilliset veronkorotukset tulisi kuitenkin ottaa huomioon vaihtoehtona kattaessamme loppuja kaupungin talouden alijäämästä. Onhan selvää, että pelkästään velkarahallakaan ei alijäämää voida kokonaisuudessaan kattaa. Myös lomautusten tie on nyt loppuun kuljettu eikä kaupungin henkilöstöä pidä enää laittaa hölmöläisten talouden pidon maksumieheksi. Soteuudistuksen jälkeen jäävien kaupungin toimintojen rahoitus on jo nyt ollut ohuempi kuin hyvinvointisektorin ja ilman veronkorotuksia näiden sektorien rahoitus uhkaa jäädä liian ohueksi sotebudjetin poistuessa kaupungin taloudesta.
Me loimaalaiset tarvitsemme ennen kaikkea kaukonäköistä ja avoimen demokraattista päätöksen tekoa.