Ryhmäpuheenvuoro Strategiasta

Loimaa on viime vuoden aikana työstänyt uutta strategiaansa yhdessä Hallintoakatemian, kunnan virkamiesten, päättäjien sekä kuntalaisten avulla. Kuntalaiset saivat osallistua strategiaan kyselyn muodossa. Teetettiin kysely jonka vastausprosentti oli hyvä. Vastauksissa kärkiteemoiksi nousivat turvallisuus, palvelut, koulutus sekä asuinympäristöön liittyvät tekijät. Kun kerran kysyttiin mielipiteitä on meidän vastuulla se, että tuloksiin vastataan. Olisi kestämätön ajatus, että strategia jäisi sanahelinäksi pöytälaatikkoon eikä kuntalaisten ajatuksia huomioitaisi kunnolla.
Strategia tuotoksessa on konkreettisia ja hyviä toimia yritysmyönteisyydelle, markkinoinnille sekä työpaikkatarjonnalle. Nämä kaikki ovat tärkeitä tekijöitä Loimaan kasvussa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Vasemmistoryhmä olisi kuitenkin vielä kaivannut konkreettisia tavoitteita palveluiden turvaamiseksi. Lupauksia kuntalaisille siitä, ettei palveluiden alasajo pääse jatkumaan tai taksat nousemaan.

Arvoista puhuttaessa jokainen valtuutettu voi kysyä itseltään toteutetaanko Loimaalla politiikkaa, jolla kauniisti muotoillut strategian mukaiset arvot näkyvät oikeasti päätöksen teossa? Jokaisen päätöksentekoon osallistuvan tulee pohtia omaa sitoutumistaan näihin arvoihin ja sitä onko oikeasti toiminut tälläisen arvopohjan mukaisesti, johon nyt yhdessä sitoudumme kyseisessä strategiassa.

Kun Loimaa strategiaa työstettiin viime keväästä alkaen meillä päättäjillä oli käytettävissä hyvinvointikertomus vuodelta 2017. Kyseisessä kertomuksessa oli nähtävillä, että Loimaallakin on nähtävissä eriarvoistumisen suunta. On lapsia ja nuoria joilla menee hyvin ja nuoria joilla tosi huonosti. Kun esim. vielä- 90 luvulla lapset nuoret oli pääasiassa melko samalla kalkkiviivalla lähdössä aikuisuutta kohti. Nyt tämä kultainen keskitie on kasvamassa kuiluksi hyvä ja huono-osaisten välillä. Vasemmistoryhmä haluaa, että tähän panostaminen ei jää strategiassa vain kauniiksi sanoiksi kun puhumme arvoista ja visioista. Strategia tuotoksessa peräänkuulutetaan vastuullisia päätöksiä. Lasten- ja nuortenpalveluihin panostaminen on nimenomaan hyvinkin vastuullista, johdonmukaista ja kestävää päätöksen tekoa, jolla tähdätään hyvään tulevaisuuteen.
Muutosesityksiä strategiaan ei meillä tässä kohtaa ole, mutta konkretiasta puhuttaessa nostan strategiasta muutaman kohdan ja ajatuksiamme kohtiin liittyen.

Kaupungin tavoitteissa ja toimenpiteissä on vastuutahoksi merkitty joka kohtaan “Kaupunginhallitus”, joka tietysti kokonaisuudesta vastaa, mutta mielestämme tulisi tässä kohtaa myös johtavien työntekijöiden roolia korostaa; hehän viimekädessäkäytännön päätökset tekevät. Jos on valtaa niin vastuutakin pitää ottaa, luottamushenkilöt ovat hyvin pitkälti vain luottamuksen varassa, meillä ei ole mahdollisuuksia olla aktiivinen päätöksentekijä kaupunginhallinnossa. Ja kun toivomme viranhaltijoilta vastuullisia esityksiä tulee päättäjien näitä vastuullisesti huomioida, eikä vain omalla agendallaan sivuuttaa esitykset. Tästä tällä hetkellä kipeänä esimerkkinä kotihoidon henkilöstölisäykset.
sivu 1: Loimaalla kasvamme yhdessä – kasva kanssamme

Jotta kaikki pysyy mukana tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä monelle sektorille. Eriarvoistuminen ei saa jatkua, kuten aiemmin kuvasin. Ensihätään tarvitaan kaupungin omaa moniammatillista ja saumatonta ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä, joka pystyy ajoissa haalimaan riskiryhmiin kuuluvat perheet, lapset ja nuoret. Tällä hetkellä Loimaa pystyy toteuttamaan vain korjaavaa työtä ja tällöin ollaan jo myöhässä.
sivu 6: Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.

Hyvä. Nyt tarvitaan toimiva joukkoliikenne, vaikka pienempiä busseja/takseja. Ideoida kannattaa. Sillä Loimaan keskustasta pääsee monta kertaa helpommalla julkisilla Turkuun tai Tampereelle kuin Mellilään tai Alastarolle. Koulujen loma-aikoina kulkeminen syrjäseuduille on jo ihan mahdotonta. Sivulla 9 viitataan liikenteeseen, mutta vasemmisto haluaa julkiselle liikenteelle kunnon konkreettisia esityksiä.
sivu 10: Loimaa on yhtenäinen ja osallistava.
Osiossa puhutaan kaikkien kannustamisesta hyvinvointia edistäviin harrastuksiin. On hyvä, että tuetaan yhdistyksiä ja järjestöjä, mutta voisimmeko tehdä vielä enemmän? Esimerkiksi Islanti on saanut lasten – ja nuorten hyvinvoinnin huimaan nousuun viimeisen 20 vuoden aikana. Siellä nuorten päihteidenkäyttöä mitattiin 1990 luvulla ja tänä päivänä. 1990 42% nuorista Islannissa oli käyttänyt päihdettä päihtymismielessä viimeisen kuukauden aikana, tänä päivänä tämä luku on 5%. Loimaa voisi tutustua niin sanottuun Islannin ihmeeseen ja muokata siitä oman versionsa Loimaalle sopivaksi. Islanti mm. tukee jokaisen lapsen ja nuorten harrastamista siten, että kaikki pystyvät harrastamaan tuloihin riippumatta. Malliin kuuluu myös vahva vanhemmuuden tukeminen sillä perheolot ovat parasta ongelmien ennaltaehkäisyä.

sivu 11: henkilöstömäärä
Palvelut vaativat tekeviä käsiä. Vasemmistohaluaa, että kunnan vastuulla olevat palvelut tuotetaan kunnan omilla työntekijöillä ei ostopalveluilla.

sivu 13: Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti ja turvaamme peruspalvelut.
Hyvä! Nyt sitä ennaltaehkäisyä sitten ihan oikeasti kehiin joka sektorille! Tähän alkuun sopisi mm. terveyskeskusmaksujen poisto lääkärin ja hoitajan vastaanotoilta. Kelan tutkimusraportin mukaan pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden palvelumaksujen poistaminen on rahoitusjärjestelmän tehokkaimpia keinoja vähentää eriarvoisuutta.

Myös sivistyspuolen leikkaukset täytyy lopettaa, ne näkyvät aina tulevaisuudessa kovina menoina sosiaali- ja terveyssektorilla.
Joulukuussa päätetyssä talousarviossa olevat kotihoidon henkilöstö lisäykset tulee pistää auki välittömästi. Koska Loimaalla ikäihmisten palveluasuminen on vähentynyt huimasti, kotihoito tarvitsee henkilöstöä turvaamaan ikäihmisten palvelut. Kotihoidon tilanne on kestämätön! Strategiassa, jossa peräänkuulutetaan arvoja ja vastuullista politiikkaa näiden paikkojen panttaaminen ei vain käy. Tekevät kädet kotihoitoon on saatava nyt!

Tässä vain muutamia nostoja joita vasemmistoryhmä halusi tuoda esiin tässä vuoden ensimmäisessä 50 vuotiaan Loimaan valtuuston kokouksessa. Nämä nostot vaativat tietysti resursseja eli rahaa, työntekijöitä eli rahaa. Fakta on se, että mikäli ei haluta strategian jäävän vain paperiksi pöytälaatikkoon ja strategiassa visioidut asiat halutaan toteutuvan tarvitaan rahaa. Panostaminen palveluihin maksaa nyt, mutta tämä maksaa itsensä moninkertaisena takaisin tulevaisuudessa kun Loimaalla asuu hyvinvoivia ja kattavaa sivistystä saavia kuntalaisia.Loimaan vasemmistoliiton visio voisi olla, että 50 vuotiaan Loimaan juhlavuosi muistettaisiin myös vuotena, jolloin Loimaa alkoi tosissaan luomaan omaa Loimaan ihmettään, jossa väkiluku kääntyisi kasvuun ja eriarvoistuminen laskuun.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *