Valtuustoaloite terveyskeskusmaksujen poistamisesta

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki 3.9.2018 aloitteen terveyskeskusmaksujen poistamisesta. Olimme tuolloin epähuomiossa unohtaneet rajata aloitteesta mm.suunterveydenhuollon maksut pois, joten tarkennamme aloitettamme.

Vasemmistoliiton tärkeimpiä poliittisia tavoitteita on terveyserojen kaventaminen. Terveyskeskusmaksujen poistaminen on yksi merkittävä keino vähentää ihmisten välisiä terveyseroja. Näin on tehnyt mm. Helsingin kaupunki. THL:n tutkimuksen mukaan pienituloiset kansalaiset, erityisesti yli 65 vuotiaat maaseudulla asuvat jättävät terveyskeskusmaksun takia terveydenhoitopalveluita käyttämättä, vaikka on erityisen tärkeää, että hoitoon hakeutuminen ei saa olla kiinni henkilön tulotasosta. Hoitoon hakeutumisen lykkääminen aiheuttaa sekä yksilölle että yhteiskunnalle ongelmia. On kaikkien etu, että hoitoon hakeudutaan ajoissa; näin voidaan monasti ennaltaehkäistä raskaat ja kalliit sairaalahoidot, kun henkilön terveysongelma tunnistetaan ajoissa. Terveyskeskusmaksu ei ole merkittävä tulonlähde kunnalle, varsinkin kun otetaan laskujen tekemisen, perimisen ym. kulut huomioon. Kaikkinensa voi hyötysuhde olla monasti jopa negatiivinen. Kelan tutkimusraportin mukaan pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden palvelumaksujen poistaminen on rahoitusjärjestelmän tehokkaimpia keinoja vähentää eriarvoisuutta.
Vuoden 2017 tilinpäätöstietojen mukaan terveyskeskusmaksuja perittiin seuraavasti:
• Hammashoidonmaksut 650.762,99
• Poissaolomaksut 34.908,00
• Lääkärikäyntimaksut 319.330,65
• Kuntoutusmaksut 22.711,67
Yhteensä 1.027.713,31

Vuonna 2017 poistettiin perinnästä maksamatta jääneitä maksuja 32.463 €.
Edellisessä aloitteessamme emme huomanneet rajata hammashoidonmaksuja pois aloitteestamme, nehän muodostavat n. 2/3 kokonaistuloista.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Loimaan kaupunki luopuu terveyskeskusmaksuista vuoden 2020 alusta, poisluettuna hammashoidon maksut.
Mikäli aloitetta ei suoraan hyväksytä, tulee kaupungin hallinnon tehdä perusteellinen selvitys siitä, mikä on näiden maksujen todellinen nettotuotto mm. edellä olevat seikat huomioon ottaen.

Loimaa 21.1.2019

VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄ

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *